Chcete být zdraví i za 30 let?

Chcete být zdraví i za 30 let?

Chcete zpomalit stárnutí?

Chcete vědět, jaké máte brát doplňky stravy?

Chcete se správně vyrovnávat se stresem?

Analýza prvků ve vlasech. 

Analýza koncentrací biogenních prvků ve vlasech je nejlepší metodou k hodnocení minerálního stavu organizmu. Vlasy například byly vybrány Světovou zdravotnickou organizací a Agenturou ochrany prostředí k hodnocení vlivu toxických kovů na organizmus. 

Jestliže chceme stanovit hodnoty minerálů a vitamínů v těle, nemůžeme se spoléhat na vyšetření krve. Krev je důležitý tělní orgán, který ostatním orgánům umožňuje, aby mohly správně sloužit. Proto v ní probíhají  mnohé regulační mechanizmy, které udržují hladiny stopových prvků a důležitých sloučenin v určitých – normálních – mezích.  

Organizmus dělá všechno pro to, aby v krvi udržoval normální hladiny prvků. Bere je tedy odevšad – z různých tkání a orgánů, jen aby tuto normální hladinu udržel. Krev je proto posledním místem, kde bychom měli hledat nedostatek minerálů.

Do vlasů se stopové prvky ukládají bez ovlivnění regulačními mechanizmy, a to ve formě tzv. chelátů. To způsobuje, že teprve dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organizmu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech a že koncentrace  prvků ve vlasech je asi 50x vyšší než v krvi a moči.

Koncentrace biogenních prvků ve vlasech vypovídá o tom, co se v těle ukládá.

Analýzou prvků ve vlasech nezískáme znalosti o chorobách, ale znalosti biochemických tendencí, ze kterých můžeme usuzovat:

1. na možné souvislosti určitého onemocnění s nalezeným nedostatkem některého nebo některých prvků,

2. na existenci zvýšeného rizika objevení se některých onemocnění,

3. na potencionálně škodlivý vliv toxických prvků na metabolizmus vyšetřované osoby.

Tyto biochemické tendence jsou prokazatelné mnohdy řadu (i desítky) let před tím, než se projeví klinicky.  Na základě analýzy – stanovení metabolického typu a biochemických tendencí – je pro každého člověka určena cílená suplementace a způsob stravování.

Díky suplementaci (doplňování naší výživy doplňky stravy) a dietě můžeme srovnat nedostatky jednotlivých prvků, upravit poruchu rovnováhy poměrů různých prvků i biochemické tendence tak, aby nedošlo k rozvoji onemocnění a člověk zůstal zdravý. Tam, kde je již choroba rozvinuta, je úprava způsobu stravování a cílená suplementace výbornou podpůrnou léčbou a u některých chronických chorob může být samostatnou léčebnou metodou vedoucí ke zlepšení stavu pacienta.

Analýza se provádí na spektrometrech Perkin Elmer OES-OPTIMA

\"Absorpční spektrofotometrie umožňující měření hladin stopových prvků v tělních tekutinách (krev a moč) a ve tkáních (vlasy) může identifikovat nemocné s rizikem řady interních onemocnění souvisejících s nutričním deficitem včetně osteoporózy a přispět tak k jejich prevenci a komplexní léčbě.\"

(Prof.MUDr.IvanaŽofková, DrSc. – Stopové prvky a jejich vztah ke kostnímu metabolizmu.  - Diabetologie, metabolizmus, endokrinologie, výživa – 2008, ročník 11, č.4, str.172-176)

Jak postupovat?

K analýze se vlasy odstřihávají těsně u kůže z týlní oblasti, měly by být nebarvené (barvy na vlasy obsahují různé stopové prvky, dochází tak ke zkreslení výsledků), použitelné jsou do délky 3-4 cm od kůže. Osobám, které mají barvené vlasy, se doporučuje nechat vlasy 3 měsíce odrůst (alespoň v týlní oblasti). Pro osoby bez vlasů je určeno jako náhradní řešení vyšetření koncentrací stopových prvků v ochlupení (pubickém nebo na hrudníku). Vlasů i ochlupení musí být dostatečné množství - 300-400 mg (asi plná polévková lžíce).

Důležitá je konzultace s proškoleným lékařem k vysvětlení způsobu stravování a nastavení cílené suplementace. Zvláště u nemocných osob by konzultace měla vždy proběhnout s lékařem, který je proškolen v této metodě a má s analýzou stopových prvků ve vlasech zkušenosti.

Zkušený internista a gastroenterolog MUDr. Jaroslav Orlík se zabývá analýzou vlasů od roku 2001. Je nejen certifikovaným účastníkem kurzů analýzy vlasů I.-IV.stupně, ale má za sebou hodnocení více než 8000 analýz vlasů, je pravidelným školitelem na kurzech analýzy prvků ve vlasech a konzultantem i pro jiné lékaře, kteří se analýzou vlasů zabývají. Konzultace probíhá přes Zoom, Skype nebo  v konzultační místnosti v Krnově, je možné se také domluvit na konzultaci telefonické.

Analýza prvků ve vlasech poskytuje důležité informace pro naše zdraví a pro prevenci chorob. Jestliže chceme být zdraví, chceme se správně stravovat a chceme brát ty nejvhodnější doplňky stravy pro naše tělo, pak analýza vlasů je jednou z nejpovolanějších metod.

 

Objednejte si provedení analýzy prvků ve vlasech

Více informací o analýze prvků ve vlasech

najdete v knize

Tajemství vlasů. Jak na tom jsme?

Můžete si ji

stáhnout zdarma zde