Archiv měsíce: Březen 2016

Osmé pravidlo anti-aging desatera – Spánek je lék

V dnešní době spíme o 1,5 až 2 hodiny méně než před 50 lety. Přičemž nedostatečný a přerušovaný spánek vede k většímu riziku různých nemocí, například obezity, cukrovky, srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, ale také nádorových onemocnění. Potřeba spánku je individuální a s věkem se mění, ale přesto se odborníci shodují, že optimální doba spánku je sedm až...

Sedmé pravidlo anti-aging desatera – Vyhýbejte se znečištěnému prostředí

Někdy mívám pocit, že v dnešním světě a zvláště ve Střední Evropě je jednodušší vyhnout se negativním lidem než znečištěnému prostředí (a to už je co říci, protože negativního člověka můžete potkat na každém kroku!). Okolní prostředí nás dnes bombarduje volnými radikály nebo fyzikálními a chemickými vlivy, které způsobují tvorbu volných radikálů v našem těle. Tím dochází k narušení rovnováhy mezi...

Šesté pravidlo anti-aging desatera – Pěstujte sociální kontakty

Člověk je společenský tvor – i ten největší introvert potřebuje pravidelný kontakt s dalšími lidmi. Podle letité definice Světové zdravotnické organizace je zdraví pocit fyzické, psychické a sociální pohody. Potřebujeme přátele kolem sebe, potřebujeme sociální kontakty! Potvrzuje to zajímavá studie, kterou provedli v devadesátých letech minulého století vědci Flinders University v australském Adelaide pod vedením lékařky Lynne Gilesové. Studie vychází...

Páté pravidlo anti-aging desatera – Omezujte stres

Znáte někoho ve vašem okolí, kdo není pod vlivem stresu? Správnější název by tedy měl být „omezujte působení stresu na váš organizmus“, protože stresovým činitelům se v dnešní době nikdo z nás nevyhne. Jde o to, jak se vyrovnat s důsledky stresu a jak co nejrychleji napravit škody, které může v našem organizmus způsobit. Jakýkoliv stresový činitel v našem organizmu vyvolává hormonální reakci,...