Co mě naučila hádanka?

Většinou nesdílím žádné články, obrázky ani na Facebooku, ani nepřeposílám emaily, ale musel jsem udělat jednu výjimku. Odpověděl jsem totiž na jednu hádanku.

Obvykle to nedělám, ale v tomto případě jsem si po přečtení hádanky byl jistý na 100%, že znám správnou odpověď. Říkal jsem si, že tedy můžu odpovědět, aniž bych musel hádanku sdílet dál. A napsal jsem odpověď.

Přiznání chyby

Protože jsem si však nepřečetl řádně celé zadání, udělal jsem chybu. Spletl jsem se, moje odpověď nebyla správná a já jsem musel dodržet to zadání. Na začátku hádanky v instrukcích bylo napsáno, že pokud člověk nechce v případě nesprávné odpovědi sdílet hádanku dál, nemá na ni odpovídat.

Podmínkou tedy bylo, že pokud neuhodnu správnou odpověď, budu hádanku sdílet dál i s přiznáním, že jsem udělal chybu. Takže já jsem neuhodl a integrita žádá, abych dodržel předepsaná pravidla a dodržel své slovo, musel jsem hádanku sdílet dál.

Mohl mě k tomu někdo donutit? Ne. Jenom moje integrita mi říkala, že to tak musím udělat.

Pokora

Znovu mě to naučilo určité pokoře. Znovu jsem si uvědomil, že ne vždy jsem tak chytrý, jak si myslím, ne vždy musím znát odpověď na všechno a že člověk by se měl vždy zamyslet nad tím, co dělá.

Integrita

Zároveň mě to utvrdilo v tom, že je třeba mít v sobě integritu. To znamená, že dělám to, co říkám, a říkám to, co dělám. Jestliže jsem integrální osoba, pak jsem musel sdílet hádanku, i když se mi to nelíbilo.

Pokud si mám vybírat nějaké lidi za své spolupracovníky, vždy dávám přednost lidem s integritou před lidmi, kteří jsou velmi schopní, ale nemají v sobě integritu.

Jestliže se domluvím na něčem s člověkem, který má integritu, vím, že to udělá. Jestliže se domluvíme, že se za dva měsíce někde sejdeme, pak on tam bude stejně jako já.

Zatímco u člověka, který je sice schopný ale nemá integritu, nemám jistotu, že tam bude nebo že udělá to, na čem jsme se domluvili. V tom případě s ním raději nechci spolupracovat.

Jak to souvisí se zdravím?

Jestliže chci být zdravý, potom se na to potřebuji zaměřit a potřebuji udělat patřičné kroky, které vedou ke zdraví. A to, i když se mi zrovna nechce.

Je to potřeba udělat, já jsem slíbil, že to udělám, pak to dělám, i když ten slib byl třeba jen slib sám sobě.

Je to vše o našich hodnotách.

Je třeba se zamyslet nad tím, jaké máme hodnoty, a snažit se v sobě budovat integritu. Snažit se říkat to, co chci udělat. Snažit se udělat to, co jsem slíbil a co jsem řekl.

Jestliže podnikám a mám nějaké partnery, pak potřebuji, aby mí spolupracovníci měli integritu, a hlavně já musím být tím člověkem, který má integritu. Jestliže něco řeknu, pak to udělám.

Doporučení

Myslím, že integrita je jedna ze základních hodnot a zásad, kterou by měl člověk mít, a proto mějme v sobě více integrity, mějme v sobě více pokory a zjednodušme si tak život nejen díky lepšímu zdraví.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.