Demonstrace a latentní tetanie.

Co mají společného demonstrace a léčba latentní tetanie?

Zdánlivě to spolu vůbec nesouvisí. Avšak mají společný výsledek – chtějí dosáhnout toho, o co usilují.

K tomu potřebují využít jeden přírodní či vesmírný zákon, který říká, že to, na co soustřeďujeme svou pozornost, to posiluje.

To, na co se soustředíme, to se posiluje, to roste.

To je důležité. Je třeba si uvědomit, čeho chceme dosáhnout, co chceme posilovat. Jestliže za něco demonstrujeme, chceme toho dosáhnout. Jestliže léčíme latentní tetanii, chceme ji vyléčit, tedy chceme dosáhnout zdraví.

A je třeba se zamyslet nad tím čeho chceme dosáhnout, a důkladně si rozmyslet, na co zaměříme svou pozornost.

Demonstrace

Proto na demonstracích nemá smysl demonstrovat proti něčemu nebo proti někomu, protože to pak posilujeme, ale má smysl demonstrovat za něco.

V roce 1989 jsme demonstrovali za svobodu, za demokracii, za možnost svobodné volby a možnost svobodně podnikat, proto to mělo úspěch. Proto i dnes bychom se měli soustředit na to, za co demonstrujeme.

Možná bychom měli demonstrovat za integritu našich politiků a dodržování určitých morálních hodnot, možná za větší podporu podnikání včetně malých podnikatelů, možná za nízké daně, ale pojďme demonstrovat za něco, co chceme dosáhnout.

Chceme určitou průhlednost, morálku a charakter našich politiků? Chceme, aby v čele tohoto státu stáli politici s integritou, což znamená, že co říkají, to také dělají. Chceme, aby politici měli charakter a dělali ty správné věci? Chceme, aby v případě velkých chyb nebo morálních prohřešků dokázali sami odstoupit ze své funkce?

Léčba latentní tetanie

Stejně tak v případě léčby latentní tetanie se potřebujeme soustředit na to, čeho chceme dosáhnout. To znamená, že potřebujeme zaměřit svou pozornost na to, abychom byli zdraví.

Nemůžeme se soustředit na své problémy a neustále se hrabat v tom, co je špatně. Hledat nejrůznější příčiny. A proč mě trápí tohle? A proč mě bolí ještě tohleto? A kdy se už zbavím tohoto problému? A proč se mi nedaří tamto?

Potřebujeme se soustředit na to, co chceme, na své zdraví, ne na nemoc. K tomu slouží nejen suplementace hořčíkem a doporučení na základě analýzy prvků ve vlasech.

Důležitá je pozitivní představa a k tomu slouží léčebná představivost. Slouží k tomu setkávání s pozitivními lidmi. Potřebujeme aktivně vyhledávat společnost pozitivních lidí. Potřebujeme číst knihy pozitivního myšlení, potřebujeme se dívat na pozitivní filmy a poslouchat pozitivní nahrávky.

Potřebujeme nastavit pozitivně naši mysl, abychom viděli, že to, čeho chceme dosáhnout, je naše zdraví, abychom se nehrabali v našich problémech. Pokud to nezvládneme sami, možná potřebujeme vyhledat kvalitního psychologa, ale potřebujeme se nastavit tak, že budeme zdraví, a představovat si, že už jsme zdraví. To je ten cíl.

To, na co soustředíme svou pozornost, to posilujeme, to roste.

Proto například někteří autoři uvádějí, že Matka Tereza nechtěla demonstrovat proti válce, ale chtěla demonstrovat za světový mír. Protože demonstrace proti válce je nesmysl, tím se ta válka posiluje.

Stejně tak mi nedávají smysl různé akce a pochody proti rakovině, protože tím ji posilujeme.

Potřebujeme se soustředit na zdraví a v případě demonstrací na to, čeho chceme tady dosáhnout, na pořádek, integritu, svobodu, morálku, charakter, možnost a podporu volného podnikání.

Souhrn a doporučení

  1. To, na co soustředíme svou pozornost, to posilujeme, to roste.
  2. Pokud něco děláte, dělejte to s rozmyslem, přemýšlejte o tom, na co se soustředíte.
  3. Jestliže něco chcete, musíte na to zaměřit svou pozornost.
  4. Na demonstracích demonstrujte za to, co chcete, a ne proti něčemu nebo někomu.
  5. Při léčbě latentní tetanie se potřebujeme soustředit na své zdraví, a ne na naše problémy.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.