5 otázek.

Rád se učím od lidí, kteří mají výsledky. V poslední době se stále častěji učím od lidí, kteří jsou výrazně mladší než já, kteří mají výsledky a díky tomu, že byli naučitelní, mají i přes své mládí životní moudrost.

Začátkem června jsem byl na semináři, kde asi nám pětatřicetiletý řečník položil zajímavé otázky. Řekl, že každý člověk by si měl položit 5 důležitých otázek, o které bych se s vámi chtěl podělit.

1. Co opravdu v životě chcete?

Možná je to pro někoho zvláštní otázka, protože každý přece víme, co chceme. Ale já jsem si uvědomil, že si možná celý život klademe špatné otázky.

Malých dětí a mladých lidí se ptáme: „Čím bys chtěl v životě být?“ Místo toho, abychom se zeptali: „Jak chceš v životě žít?“ Protože ta druhá otázka je důležitější než to, čím by v životě chtěl být ve smyslu, jaké povolání bys chtěl vykonávat.

Je třeba si ujasnit, co v životě chceme. Určitě se nejedná jen o tu materiální stránku – jaký chceme mít dům, v jakém autě chceme jezdit. Ale je třeba si ujasnit, jaký život chceme žít, co chceme v životě dělat.

2. Proč to chcete?

To je možná ještě důležitější otázka než ta první. Uvědomit si, proč to chceme. Nemůžeme si jen říci: „Chci pomáhat lidem.“ Ale proč chci pomáhat lidem? Co to znamená, co mi to přinese? Přinese mi to radost, že tomu druhému pomůžu? Nebo mi to přinese určité uspokojení, naplnění smyslu života? Každý z nás by si měl ujasnit své proč.

Měl jsem to štěstí, že jsem celý život vykonával práci lékaře. Jednak mě to bavilo, jednak mi to dalo určité uspokojení z pomoci druhým lidem a pomohlo mi to i naplnit smysl života. Ale na druhou stranu mi toto povolání nedalo něco, po čem jsem vždy toužil, a to je určitá časová svoboda. Dělat ty věci, které chci, v čase, kdy chci, a s lidmi, se kterými chci.

Jako zaměstnanec nemocnice se nemůžu svobodně rozhodnout, že tento týden pojedu na hory do Alp, protože je zrovna hezké počasí a mám na to chuť, protože je potřeba zajistit chod oddělení a nedostanu dovolenou. Třeba proto, že zrovna jiný kolega je na dovolené, nebo jen proto, že té dovolené nemám tolik. Takže zatím postrádám v životě časovou svobodu a možnost dělat to, co chci dělat, v čase, kdy já chci to dělat, a s kým to chci dělat.

Je třeba si ujasnit nejen to, co chcete, ale také proč to chcete.

3. Máte prostředek, jak se dostat k tomu, co chcete dělat?

Už jsem popsal, že moje zaměstnání v nemocnici není ten správný prostředek, jak se dostat k některým věcem, které v životě chci. Je třeba si ujasnit ten správný dopravní prostředek a najít si ho.

Pokud nemáte to, co chcete a nemáte ten správný dopravní prostředek, pak je potřeba ho hledat.

4. Jaké jsou vaše překážky na cestě k tomu, co chcete?

Pokud si neujasníme, jaké jsou ty naše překážky, nemůžeme je ani překonat. Potřebujeme si napsat, co mi chybí, co neumím, co se potřebuji naučit, jakou mám překážku k tomu, abych mohl dostat, co chci. Ujasnit si to a pak můžu zjišťovat, jak můžu překážku překonat, jak a od koho si můžu nechat pomoci, abych překážku překonal.

5. Jaké je vaše měřítko úspěchu?

Každý z nás chce být v životě úspěšný a každý z nás má jiné měřítko úspěchu.

Dám příklady ze cvičení a sportu:

  1. Někdo může považovat za úspěch, pokud je schopen během dne udělat 50 kliků. Druhý si řekne, že 50 kliků nic není, úspěch bude udělat 200 kliků najednou.
  2. Někdo bude házet oštěpem a řekne si: „Můj úspěch bude, když budu stabilně házet přes 85 m.“ Druhý řekne: „můj úspěch bude, když budu stabilně házet přes 90 m.“ A třetí: „Budu úspěšný, jestliže budu házet 95 m nebo překonám světový rekord Jana Železného.“

Každý z nás má jiné měřítko úspěchu a je potřeba si to své měřítko ujasnit.

Shrnutí.

Každý člověk by si měl položit 5 důležitých otázek, aby dělal v životě to, co opravdu chce a co bude dávat jeho životu smysl:

  1. Co v životě chcete?
  2. Proč to chcete?
  3. Máte dopravní prostředek, kterým se dostanete k tomu, co chcete?
  4. Jaké překážky musíte překonat na cestě k tomu, co chcete?
  5. Jaké je vaše měřítko úspěchu?

Stojí za to, aby si člověk odpověděl na tyto otázky bez ohledu na věk. Podle statistik má šedesátiletý člověk pravděpodobnost nejméně 80%, že se dožije 80 let a vyššího věku. Takže i lidé v mém věku mají možnost prožít smysluplnou část svého života a mohou si klást těchto 5 otázek.

Pokud víte, co a proč chcete, ale nemáte dopravní prostředek, jak se k tomu dostat, podívejte se na mé stránky www.podnikamesezarukou.cz. Je tam popsán dopravní prostředek, který využívám k naplnění smyslu života a dosažení časové svobody.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.