Potřebujeme ještě integritu?

Integrita znamená celistvost osobnosti. Zjednodušeně integrita znamená, že říkám to, co si myslím, a dělám to, co říkám. A když něco řeknu, pak si stojím za tím, co jsem řekl, a udělám to, co jsem řekl, že udělám.

Potřebujeme dnes ještě integrální osobnosti? Potřebujeme, abychom byli integrální, abychom měli svou integritu? Jsem přesvědčen o tom, že ano.

Integrita učitele a mentora

Pro mne integrita je základní vlastností, po které pátrám u člověka, od kterého se mám učit. Jestliže si vybírám nějakého svého učitele, mentora, kouče, pak se dívám na to, jestli je integrální, jestli má svou integritu. Jestli dodržuje to, co říká, a jestli říká to, co si myslí, protože jenom tak mu můžu důvěřovat.

Příklady:

  1. Jestliže učím lidi, že mají zhubnout, říkám jim, že máme program na dosažení a udržení optimální hmotnosti, pak nemůžu mít 150 kg. Musím se tím programem řídit a musím lidem ukázat, že je opravdu možné dodržováním tohoto programu zhubnout a že je možné optimální hmotnost udržet. To je integrita.
  2. Jestliže učím lidi, že se mají hýbat, jestliže jim říkám, že čím jsme starší, tím potřebujeme pohybu více, nemůžu sedět pořád doma na gauči u televize nebo před počítačem. Musím se hýbat, musím cvičit a třeba chodit do přírody nebo vyvíjet jinou sportovní nebo pohybovou aktivitu. To je integrita.
  3. Jestliže učím, že lidé nemají kouřit, pak sám nemůžu kouřit. Jestliže kardiolog učí lidi, že nemají kouřit, a přitom sám kouří, pak nemá integritu. Není integrální, a tudíž není důvěryhodný. Pacienti mu nevěří, že nemají přestat kouřit, a kouří dál.

Jestliže mám někoho něco naučit a dát mu správný příklad, potřebuji mít integritu. Integrita je velmi důležitou součástí osobnosti. Jestliže chceme být důvěryhodní, chceme, aby nám lidé věřili, aby s námi chtěli jednat a chtěli s námi spolupracovat, potřebujeme mít integritu, potřebujeme být integrální osobnost.

Integrita ve veřejném životě

Bohužel dnes ve veřejném životě a politice není integrita moc populární. Například si nedokážu vůbec představit, že ohlásím, že podám demisi, a potom ji nepodám. To není integrita.

Spousta lidí něco řekne a potom už to nedodržuje. Nebo řekne, co si nemyslí, a pak jedná podle toho, co si doopravdy myslí, a ne podle toho, co říká. Takoví lidé pro mne nejsou důvěryhodní a pravděpodobně jejich příznivci a voliči je dále nebudou volit.

Naše integrita

Ale mi jde hlavně o to, abychom se podívali sami na sebe.

Jsme opravdu důvěryhodní? Máme integritu? Děláme to, co jsme řekli, že uděláme?

Přemýšlejme o tom a snažme se být integrální. Snažme se mít svou integritu a pokud něco řekneme, že uděláme, pak to udělejme.

Integrita ve zdraví

Jestliže se chceme starat o své zdraví a řekneme, že budeme hubnout, pak to udělejme. Děláme to pro sebe a taky pro všechny kolem nás – dáváme dobrý příklad.

Jestliže někomu řeknu, že na základě analýzy prvků ve vlasech si může zlepšit svůj zdravotní stav, pak to znamená, že analýzu prvků ve vlasech mám vyzkoušenou sám na sobě, na své rodině, na spoustě dalších klientů a vím, že pokud se člověk řídí těmi doporučeními, pak opravdu trvale zlepší svůj zdravotní stav. To je integrita.

Integrita v podnikání

Jestliže někomu řeknu, že máme podnikání se zárukou, pak to znamená, že člověk může začít podnikat bez jakéhokoliv rizika. Nemůže přijít o žádný majetek, nic neriskuje a na každé výrobky má 3 měsíce garance spokojenosti. To znamená, že pokud není spokojen s výrobkem, může ho do 3 měsíců vrátit a dostane plnou cenu zpět. To je podnikání se zárukou.

Podnikání se zárukou znamená, že máme osvědčený postup. Pokud člověk dodržuje osvědčený postup, pak se mu bude dařit. Ale musí něco dělat. Musí mít tu svou integritu. To znamená, že když řekne, že jde podnikat, pak bude každý den něco pro svůj podnik dělat. Nemůže rozvíjet své podnikání tak, že jednou za měsíc něco udělá, a pak toho nechá. To není integrita.

Buďte integrální osobnost.

Takže buďte integrální osobnost. Mějte svou integritu, dělejte něco pro zdraví a zjednodušte si život díky lepšímu zdraví.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.