Proč zhubnout?

Martina hubnutí

Nebudeme se bavit o tom, že se budete cítit lépe, zdravější, mladší, že budete fyzicky aktivnější a budete si moci hrát nebo dokonce sportovat se svými dětmi či vnuky.

Věděli jste, že lidem, kterým se podařilo trvale zhubnout, se během pěti let snížila úmrtnost o 55%!

Obezita je nemoc, která člověka ohrožuje na zdraví nejen sama o sobě, ale také svými komplikacemi.

Komplikace obezity se tradičně dělily na metabolické a mechanické. Pro metabolické komplikace je typické, že se jednotlivá onemocnění vyvíjejí souběžně, a to včetně obezity, a tak je často nemožné považovat jedno onemocnění za následek druhého. U mechanických komplikací se předpokládalo, že obezita poškozuje některé orgány přímo mechanicky – nadměrnou hmotností.

Mezi metabolické komplikace patří diabetes mellitus 2.typu, hypertenze, dyslipoproteinémie, systémový zánět, ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, těžké pankreatitidy, onemocnění žlučových cest, nádory (karcinomy prsu, dělohy a děložního hrdla, tlustého střeva, jícnu, slinivky břišní, ledvin a prostaty), gynekologické abnormality (nepravidelná menstruace, neplodnost), dna, deprese. Většina z nich je dnes zahrnuta pod pojem metabolický syndrom (Reavenův metabolický syndrom,  Reavenův syndrom X).

Diagnostická kritéria metabolického syndromu (podle IDF – mezinárodní diabetologická federace):

Nezbytná podmínka: Centrální (abdominální obezita) – Obvod pasu > 80cm ženy/94cm muži

Plus alespoň 2 z následujících kritérií:

  • Triacylglyceroly >1,7mmol/l nebo specifická léčba
  • HDL-cholesterol<1,3/1,0mmol/l nebo specifická léčba
  • TK syst.>130mmHg nebo diast.>80mmHg nebo léčba již diagnostikované hypertenze
  • Glykémie na lačno >5,6mmol/l nebo již diagnostikovaná IGT (porucha glukózové tolerance) nebo diabetes mellitus 2.typu

Zajímavým onemocněním je nealkoholické ztučnění jater (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease), se kterým se stále častěji setkávám v gastronterologické ordinaci. Příčinou je nadměrné ukládání tuku do jater (jaterní steatóza), později ale vzniká i zánětlivá a fibrotická reakce, která může vést až k cirhóze a vzniku hepatocelulárního karcinomu (karcinomu jater).  Pacienti jsou většinou překvapeni – nepijí nadměrně alkohol, ani nepřekonali virový zánět jater. Onemocnění je dnes přijato jako jeden z komponentů metabolického syndromu a jeho základní a jedině účinná léčba je redukce hmotnosti. Toto však mnozí pacienti nechtějí slyšet a dožadují se léků „na nemocná játra“.

Mezi mechanické komplikace patří kloubní onemocnění (artrózy), dušnost, spánková apnoe, částeční hypertrofie srdce a anesteziologické, chirurgické a porodnické komplikace.

V poslední době se objevují studie, které prokazují, že čistě mechanické komplikace zřejmě neexistují. Například klouby obezita poškozuje mechanicky jen mírně a na těžším poškození se podílí i přítomnost metabolických komplikací obezity.  Podobně také obezita přináší zvýšené riziko žilního trombembolizmu, které je potencováno hormonálním stavem (např. hormonální antikoncepce, těhotenství) – hrozí tedy žilní trombózy a plicní embolie, která může skončit i smrtelně.

Mnoho laiků i lékařů předpokládá, že obtíže nemocného jsou dobrou motivací ke spolupráci pacienta v léčbě obezity. Bohužel je obezita nemoc těla i mysli (duše), a tak existuje mnoho kasuistik pacientů, kteří sice k operaci zredukovali výrazně svou hmotnost, po operaci endoprotézy zlepšili svou pohyblivost, ale poté se znovu vrátili k extrémní hmotnosti. Jsou známy i kasuistiky pacientů po bariatrických operacích, kteří přechodně zredukovali svou hmotnost, ale pak znovu nabrali ke své původní nebo i vyšší hmotnosti.

Proto je nesmírně důležité naučit se během redukce hmotnosti takovému způsobu stravování a takové fyzické aktivitě, které bychom mohli dodržovat do konce života. Tak jako lidé s celiakií musí po celý život dodržovat bezlepkovou dietu, aby byli zdraví, a lidé s cukrovkou by neměli jednoduché sacharidy, tak lidé s obezitou a nadváhou by měli po celý život dodržovat určitý způsob stravování, při kterém nebudou přibývat na hmotnosti. Musí si vytvořit správné stravovací a pohybové návyky, nejlépe na základě nějakého komplexního programu.

Pokud člověk trvale zhubne, pak se mu výrazně zlepší kvalita života (podle studie lékařů Clevelandské kliniky až v 95% případů).  Trvalým zhubnutím je trvale vyřešeno 90% nealkoholického ztučnění jater ve stádiu steatózy a 37% ve stádiu steatohepatitidy,  83% případů diabetes mellitus 2.typu, 72-96% gastroesofageálního refluxu, 95% žilního městnání dolních končetin, 74-95% obstrukční spánkové apnoe.  U 82% pacientů dochází ke snížení kardiovaskulárního rizika a u 52-92% pacientů k výraznému snížení vysokého krevního tlaku.

To všechno jsou neskutečné přínosy, které spolu s dalšími vedou k tomu, že lidem, kterým se podaří trvale zhubnout, se během pěti let sníží úmrtnost o 55%.

A to stojí zato!

Studnu je třeba kopat, dokud člověk nemá žízeň. Nejlepší doba, kdy se zbavit nadváhy nebo obezity, je tehdy, kdy ještě nemáme žádné komplikace.

Kombinace zdravého způsobu stravování s větší fyzickou aktivitou je nejlepší způsob, jak zhubnout a udržet si optimální hmotnost dlouhodobě. Nejlépe tak, že využijete program na kontrolu hmotnosti se stravovacím a pohybovým plánem, který je odborníky cíleně pro vás připraven na základě lékařského či genetického vyšetření.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.