Velké nebo silné ego?

Stále se rád učím od Dextera Yagera, i když už není mezi námi. Vždycky jsem se těšil na jeho semináře a teď můžu využívat alespoň jeho audio nahrávky a učím se z jeho knížek.

Dexter učil o vedení lidí (leadership) a učil to hlavně vlastním příkladem, protože sám vybudoval obrovskou obchodní organizaci, která má více než milion obchodních členů.

Vždy učil o tom, že velký leader, to znamená ten člověk, který vede lidi, by měl mít vždycky silné ego. Učil také o rozdílu mezi silným a velkým egem.

Silné ego

Říkal, že silné ego znamená, že ten člověk má zdravé sebevědomí. Že silné ego znamená, že se dokáže rozhodnout, že si dokáže vytýčit cíl a že dokáže za tím cílem jít bez ohledu na to, co ti ostatní mu říkají, bez ohledu na to, jak ho zrazují od toho cíle, a bez ohledu na překážky.

Silné Ego mu umožňuje překonávat překážky. Silné ego mu umožňuje vyrovnávat se s odmítnutím, které na cestě dostává.

Na druhou stranu je dostatečně pokorný, aby se nechal vést od nějakého dalšího lídra, od svého mentora, aby si nechal poradit ve věcech, ve kterých není úplně nejlepší. Aby před tím, než se rozhodne pro něco, byl schopen se poradit třeba se skupinou lidí a rozhodnout se o nějakém společném cíli.

Silné Ego mu umožňuje, aby dbal i na ostatní lidi, aby o ně pečoval, aby se o ně staral, aby ostatním neubližoval. Silné ego nevylučuje pokoru a silné ego se stará o svoje lidi ve své organizaci.

Člověk se silným egem je tím správným lídrem s tím správným sebevědomím, který jde za svým cílem, dokud ho nedosáhne. Na druhou stranu je schopen se také vyrovnat s neúspěchem. Je schopen uznat svou porážku nebo uznat svůj neúspěch, poučit se z něho a vydat se na další cestu.

Velké ego

Člověk, který má velké ego, jde za svými cíli bez ohledu na cokoliv. To znamená, že on má vždycky pravdu, není schopen se podřídit komukoliv dalšímu, není ochoten si nechat poradit.

Není ochoten se nechat mentorovat někým a jde za svými cíli, jak se říká, i přes mrtvoly ostatních lidí, to znamená bez ohledu na to, co to s těmi ostatními lidmi udělá. Člověk s velkým egem tak dokáže rozeštvat celou společnost jenom proto aby dosáhl toho, co si umanul.

Já si myslím, že příkladů takových lidí s velkým egem máme dostatečné množství v politice, a to nejenom v naší zemi, ale celosvětově.

Koho následovat?

Každý den se můžeme setkávat s příklady lidí s takovým velkým egem. A nejsou to ti správní lidé, které bychom chtěli následovat. Protože je důležité mít nějaký správný vzor.

Je důležité mít nějaký příklad. Je důležité mít člověka, kterého můžu následovat, kterým se nechám vést, abych potom mohl sám vést ostatní lidi.  Abych se mohl ten leadership, to vedení lidí, dostatečně naučit od někoho, kdo je tím správným lídrem.

Dexter Yager byl takovým správným lídrem se silným egem, který svou organizaci vybudoval na dobrých vztazích a lásce k ostatním lidem, na tom, že ty ostatní lidi respektoval, že si jich vážil a že pro ně dělal spoustu věcí. Byl to člověk, který byl ochoten pracovat více než ostatní i v době, kdy už dávno nemusel.

Najděte si vzor

Proto se rád učím od Dextera Yagera a jsem rád, že se můžu učit od lidí, kteří jeho příkladu následovali, kteří byli mentorování Dexterem nebo kteří byli v jeho dosahu.

Podnikání se zárukou nám umožňuje mít takový mentorský tým. Podnikání se zárukou nám umožňuje mít mentora, učit se od těch správných lidí, aby se člověk ty lídrovské vlastnosti naučil, aby potom to vedení lidí mohl uplatňovat jak ve svém podnikání, tak třeba ve svém zaměstnání.

Najděte si někoho, kdo vám může být vzorem, najděte si ten správný příklad, najděte si toho správného lídra. Dělejte něco pro svůj životní styl a dělejte něco pro své finanční zabezpečení.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.