Ten největší přínos pro vás.

V tomto měsíci jsem měl možnost se bavit s několika členy mého mentorského týmu o tom, jaký největší přínos pro ně přineslo podnikání se zárukou. Jsou to lidé, kteří podnikají, mají časovou a finanční svobodu. Mají nástroj a způsob, jak pomoci dalším lidem dosáhnout časovou a finanční svobodu.

Ptal jsem se jich, jaký největší přínos má toto podnikání pro ně osobně. Další členové o tom mluvili na seminářích, kterých jsem se účastnil, nebo na nahrávkách, které mám možnost poslouchat. Ten největší přínos byl pro každého trochu jiný a dal se rozdělit do čtyř okruhů.

1. Časová a finanční svoboda

Ten první je úplná časová a finanční svoboda se životním stylem, který si představovali.

Nemít svého šéfa, nemuset chodit do práce tehdy, když nechci, možnost se rozhodnout cestovat tehdy když chci, dopřát si ten dopravní prostředek, který chci…

Možnost se sám rozhodovat, nebýt závislý na rozhodnutí svého šéfa, ani svých zaměstnanců nebo zákazníků.

Prostě časová a finanční svoboda.

2. Klid a pokoj v srdci a duši.

Druhý okruh je úplný klid a pokoj v srdci a duši.  To mě oslovilo a ptal jsem se, co to konkrétně znamená.

„Výsledky tohoto podnikání ti dají takový klid, že víš, že nemusíš nic řešit. Když se cokoliv stane, vše je zabezpečeno a nemusíš se stresovat.

Máš postaráno o své finanční zabezpečení, máš také čas tehdy, kdy potřebuješ. Nemáš obavy, co bude, když se něco stane s tvým domem nebo když přijdeš o auto. Prostě máš na nové. Nemusíš být ve stresu, když se tvé dítě rozhodne jít sudovat na nějakou prestižní univerzitu.

Víš, že můžeš být v klidu. Cokoliv v životě přijde, dá se vyřešit a řešení máš ve svých rukou, nemusíš se spoléhat na nikoho jiného.

3. Možnost být tam, kde je potřeba, tehdy, kdy je potřeba, a na jak dlouho je potřeba.

Třetí okruh se týkal času. Máš možnost být tam, kde je potřeba, tehdy, kdy je potřeba, a na jak dlouho je potřeba.

Tento přínos jako největší uváděli lidé, kteří měli možnost starat se o své nemocné rodiče. Mohli být například s nimi i několik měsíců v nemocnici, a to každý den.

Nemuseli řešit to, jestli musí chodit do práce, jestli teď musí řešit svou živnost nebo své podnikání. Věděli, že mají pasivní příjem a peníze přijdou každý měsíc. Věděli, že o peníze se nemusí starat, a tak mohou být s těmi blízkými, kteří je potřebují.

Dále to byli rodiče, kteří se roky starali o své nemocné dítě a nemuseli při tom řešit nějaké finanční zabezpečení. Věděli, že mohou zafinancovat jakýkoliv lék, který bude potřeba.

Takže mít možnost být tam, kde je potřeba, tehdy, když je potřeba, a na jak dlouho je potřeba.

4. Naplnění životního smyslu.

Čtvrtý okruh představoval naplnění životního smyslu.

Podnikání se zárukou tyto lidi naplňuje, a to hlavně proto, že mohou pomáhat dalším lidem žít takový život, jaký oni chtějí.

To, co jim přináší podnikání, to znamená časovou a finanční svobodu nebo klid v duši nebo možnost být tam, kde je potřeba, mohou předávat i dalším lidem a pomáhat jim k tomu, aby do měli.

Co by byl pro vás ten největší přínos?

Když jsem přemýšlel o časové a finanční svobodě, říkal jsem si, že bych asi musel být hodně bohatý, abych ji měl. Dostal jsem vysvětlení, že člověk nemusí být nejbohatší, aby měl časovou a finanční svobodu.

Představte si, že při životě v České republice vám přijde na účet každý měsíc 100 000 Kč nebo 150 000 Kč bez ohledu na to, jestli pracujete nebo nepracujete, jestli máte zlomenou ruku nebo cestujete kolem světa. Máte pasivní příjem a víte, že každý měsíc přijdou na váš účet peníze. Byla by to určitá časová svoboda?

Možná by to nebyla úplná finanční svoboda, ale při takovém pasivním příjmu má člověk časovou svobodu. V Západní Evropě by to možná bylo 8000 nebo 10000 euro a takové úrovně příjmu je možné zcela reálně v podnikání se zárukou dosáhnout.

Taková částka vám může dát i klid v duši a možnost být tam, kde je potřeba, tehdy, kdy je potřeba, a na jak dlouho je potřeba.

Zamyslete se nad tím, co by pro vás byl ten největší přínos, a rozhodněte se, že pro to něco budete dělat.

Dělejte něco pro svůj životní styl, dělejte něco pro své finanční zabezpečení, protože je to možné, a zjednodušte si svůj život nejenom díky lepšímu zdraví.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.