Opravdu potřebuji tu konzultaci?

Občas si lidé v dobré víře udělají analýzu prvků ve vlasech, dostanou výsledky a najednou jsou v rozpacích. Váhají, co mají s tím udělat. Mají se řídit doporučením, které je ve výsledcích naznačeno, nebo mají vyhledat konzultaci odborníka? Co s tím nejlépe udělat?

15 let se zabývám analýzou prvků ve vlasech a následná doporučení vycházejí ze zkušeností s mými klienty i se svou vlastní analýzou prvků ve vlasech.

Pokud člověk dostane jakékoliv laboratorní výsledky, pak je dobré, aby je interpretoval a vysvětlil někdo, kdo jim rozumí.

Většina laboratoří, které provádějí analýzu prvků ve vlasech, nějaká doporučení k výsledkům také dodávají. Výsledky v laboratoři vyhodnocuje počítačový program, který však už nemůže zohlednit konkrétní osobu. Toho člověka s jeho problémy, zdravotními potížemi, způsobem stravování a životním stylem.

Je potřeba, aby se na výsledky a vyšetřenou osobu podíval někdo, kdo tomu rozumí, kdo byl řádně proškolen a má s analýzou prvků ve vlasech nějaké zkušenosti.

Je to stejné, jako když si necháte udělat laboratorní vyšetření krve. Pokud jsou výsledky v pořádku, jsou normální, pak nepotřebujete žádného odborníka, aby vám vysvětlil, že jsou normální a co to pro vás znamená.

Ale pokud už je tam nějaký patologický výsledek, nějaká odchylka od normy, pak už to něco znamená, pak by se na výsledek měl podívat nějaký lékař, který to umí zhodnotit. A záleží na tom, jaké laboratorní vyšetření krve si necháte udělat. Podle toho je může zhodnotit váš praktický lékař nebo internista, nebo je vyšetření specializovanější a měl by ho zhodnotit nějaký odborník – například imunolog, alergolog nebo hepatolog.

analýzou prvků ve vlasech je to podobné.  Analýza prvků ve vlasech hodnotí jednak koncentrace jednotlivých prvků, jednak – a to je důležitější – poměry mezi prvky.

Na základě poměrů mezi prvky můžeme zhodnotit biochemické tendence a doporučit způsob stravování, cílenou suplementaci přírodními doplňky stravy a způsob relaxace – jak se vyrovnávat se stresem. A to je třeba, aby vám vysvětlil proškolený odborník, protože ve výsledcích to není jednoznačně vysvětleno.

Většina laboratoří, které se analýzou prvků ve vlasech zabývají, přímo ve výsledcích doporučuje, aby se vyšetřená osoba obrátila na proškoleného odborníka se žádostí o konzultaci.

Moje zkušenosti jsou tyto:

Pokud si lidé nechají provést analýzu prvků ve vlasech a nenechají si výsledky vysvětlit na konzultaci s odborníkem, pak pro ně analýza není žádným přínosem. Možná si koupí „nějaké“ doplňky stravy, které většinou nejsou nejlepší kvality. Navíc si koupí doplňky stravy, které třeba vůbec nepotřebují, místo těch, které by pro ně byly vhodné.

Doporučení:

Pokud tedy investujete peníze do svého zdraví, investujete peníze do provedení analýzy prvků ve vlasech, vyhledejte proškoleného lékaře nebo jiného specialistu – nejlépe takového, kterého dotyčná laboratoř doporučuje.

Konzultace většinou trvá 45-90 minut. Během této doby konzultant zhodnotí výsledky, váš zdravotní stav a na tomto základě vám dá správné doporučení, jak se stravovat, jaké brát doplňky stravy a jak relaxovat.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.