To nejdůležitější pro dlouhověkost.

Dobré mezilidské vztahy a komunikace s lidmi se zdají být pro dlouhověkost důležitější než zdravý způsob stravování a další zásady zdravého životního stylu. S těmito překvapivými informacemi přišly některé vědecké studie, které byly v posledních letech zveřejněny.

Patřit k nějaké komunitě

Už se jsem se v předešlém článku zmínil o knize Daniela Pinka Drive – Pohon. Autor v ní zmiňuje studii amerických psychologů, kteří uvádějí, že mezi základní lidské potřeby ve 21. století mimo jiné patří mít vyšší smysl života a patřit k nějaké komunitě, patřit k něčemu většímu, než jsme my sami. Možná to je jeden z důvodů, proč dnes lidé zakládají na Facebooku různé skupiny nebo proč se do různých skupin hlásí.

Není však až tak podstatné být v nějaké skupině na Facebooku, důležitý je osobní kontakt. Možnost se dotknout druhého člověka, podívat se mu do očí, usmát se na něho, možnost ho obejmout.

Tajemství dlouhověkosti

To potvrzuje americká psycholožka Susan Piker, která v knize The Village Effect popisuje, jak se vydala na Sardinii studovat dlouhověké lidi. Na Sardinii je jedna z největších koncentrací stoletých lidí na světě a je to zřejmě jediná oblast, kde se muži dožívají stejného věku jako ženy.

Susan Piker navštěvovala jednotlivé stoleté lidi a zjišťovala, proč žijí tak dlouho. Původně si myslela, že je to středomořskou stravou nebo vyšší fyzickou aktivitou, ale nakonec zjistila, že tomu tak není. Kdykoliv přišla k nějaké stoleté osobě, ona nebyla sama, vždy tam s ní někdo byl. Buď z rodiny, nebo sousedé, nebo přátelé, ale ti lidé nebyli sami.

Tyto informace si pak ověřovala mnohaletými studiemi v USA. Přišla k závěrům, že mezi prvky, které jsou důležité pro to, abychom byli zdraví a dlouhověcí, abychom se dožívali 100 let a více, patří hlavně dobré a pevné blízké vztahy a mít pocit, že patříte k nějaké komunitě, že patříte k nějaké společnosti.

Osobní kontakt

To je důležité: pocit pevných blízkých vztahů a pocit sounáležitosti s nějakou společností nám dává osobní kontakt. Ne kontakt na dálku přes sociální media, ale důležitá je ta možnost podívat se lidem do očí, možnost se jich dotknout, obejmout je. Vědět, že je na druhé lidi spolehnutí, že se na ně můžete obrátit, když něco potřebujete.

Fyzický kontakt v nás vyvolává určité hormonální reakce, které jsou důležité pro rozkládání stresových hormonů. Na druhou stranu v nás vyvolává fyzický kontakt i hormony, které vyvolávají dobré pocity. To vše nám umožňuje žít delší dobu.

Budování vztahů

To, co potřebujeme kromě zdravého způsobu stravování, kvalitních doplňků stravypravidelného pohybu, je budování dlouhodobých mezilidských vztahů.

Pro nás introverty to může být špatná zpráva, že potřebujeme pravidelně komunikovat s dalšími lidmi, ale určitě se to dá naučit. Určitě to potřebujeme dělat, pracovat na tom a zlepšovat se.

Potřebujeme se stát součástí nějaké skupiny lidí. Ať už to budou lidé se stejným koníčkem nebo stejnými zájmy, nebo si s nimi půjdeme jednou za týden zahrát fotbálek, nebo si ženy sednou u kávy nebo u skleničky vína a povídají s o všem možném.

Potřebujeme pravidelně komunikovat s blízkými lidmi a potřebujeme mít pocit, že patříme do velké skupiny lidí, že patříme do velké komunity.

Osobní zkušenost

Mám osobní zkušenost s tím, že pocit sounáležitosti s komunitou lidí, kteří mají podobné cíle jako vy, kteří pozitivně uvažují a kteří vás povzbuzují, může dát síťový marketing. Pokud pracujete v síťovém marketingu, který funguje na bázi dobrovolnosti, jste nuceni budovat dobré mezilidské vztahy a pomáhat dalším lidem. Tím, že pomáháte dalším lidem, se upevňují vztahy a budují se na dlouhou dobu.

Souhrn

Ať děláte cokoliv, snažte se udržovat dobré vztahy se svými blízkými, v rodině, mezi přáteli, snažte se patřit do nějaké skupiny lidí, ve které se budete cítit dobře. Uděláte tak mnoho dobrého pro své zdraví a pro svůj delší život.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.