Tracyho odpovědnost.

Odpovědnost se často považuje za vlastnost charakterního člověka. Brian Tracy ve své knize 100 zákonů obchodního úspěchu píše o zákonu odpovědnosti.

O knize už jsem se zmiňoval v článku o zákonu setby a sklizně „Co zaseješ…“. Brian Tracy na začátku knihy uvádí zákony, které platí obecně, ne jenom v obchodě a podnikání.

Říká o nich, že jsou to přírodní zákony, což znamená, že platí bez ohledu na náš názor. Je to jako gravitační zákon, který říká, že pokud upustíme tužku, spadne na zem. Bez ohledu na to, co si o tom myslíme, jaký máme názor. Prostě to tak je.

Zákon odpovědnosti

Mezi základní přírodní zákony, které Brian Tracy v knize zmiňuje, patří zákon odpovědnosti:

Každý z nás je zodpovědný za to, čím nebo kým se stane a čeho v životě dosáhne.

Je to tak. Nikdo za nás to neudělá. Jsme zodpovědní za to, co v životě uděláme a kým se staneme.

Nemůžeme změnit to, co se stalo, nemůžeme ovlivnit to, co je již za námi. Avšak můžeme se postarat o to, co bude, můžeme dnes začít budovat náš nový život a ovlivnit to, čím se staneme a čeho dosáhneme.

Na co nejvíce myslíme, to si přitahujeme do svého života. To, jak uvažujeme a myslíme, ovlivňuje celý náš život, podle toho jednáme. A jenom my jsme zodpovědní za to, na co myslíme a jak uvažujeme.

Příklad z konzultací

Na konzultacích k analýze prvků ve vlasech říkám lidem, že pro ovlivnění svého zdraví potřebují udělat změny ve třech oblastech:

  1. Potřebují se naučit vyrovnávat se stresem,
  2. potřebují se stravovat podle svého metabolického typu
  3. potřebují brát nějaké doplňky stravy – kombinaci prvků, vitaminů a antioxidantů, aby mohli srovnat poměry mezi prvky a dosáhnout rovnováhy v buňkách.

Komplex těchto tří doporučení vede ke zdraví.

Avšak je jen na těch lidech, jestli tato doporučení budou dodržovat a jestli svého zdraví dosáhnou. Je potřeba také změnit způsob myšlení a zaměřit se na to, čeho chce člověk dosáhnout. Což v tomto případě znamená zaměřit se na zdraví.

Občas se vyšetřené osoby soustředí jen na to, že mají brát nějaké tablety, nějaké doplňky stravy, možná udělají nějakou změnu ve způsobu stravování, ale nedotáhnou to vše do konce. Neustále přemýšlejí o tom, proč zrovna jim se to stalo, proč zrovna oni mají takové potíže a proč se stále cítí špatně.

Často se mi stává, že se lidé z 2, 3 nebo 6 měsíců lidé ptají, proč ten hořčík pořád nefunguje a proč je jim pořád zle. Vysvětluji jim, že se potřebují zaměřit na to, co chtějí, protože nikdo jiný to za ně neudělá.

Každý z nás je zodpovědný za to, čím se stane a čeho v životě dosáhne, a platí to i v oblasti zdraví. Jsme zodpovědní za to, na co myslíme. To, na co myslíme, tím se staneme, a jen my rozhodujeme o tom, na co myslíme.

Léčebná a tvůrčí představivost

Buď se zaměříme na to, že budeme zdraví, nebo se soustředíme na naše problémy, na naše potíže a nemoci a v tom případě zůstaneme nemocní. Záleží jen na nás, jestli chceme být zdraví nebo nemocní.

Proto je tak důležitá léčebná představivost, která vychází z tvůrčí představivosti. Znamená to, že se dá využít pro jakoukoliv oblast našeho života.

Můžeme se zaměřit na to, co chceme v životě dosáhnout, rozhodnout se pro to a dělat každý den malé kroky směrem k našemu cíli a tím změnit celý náš život. Zákon odpovědnosti říká, že to nikdo za nás neudělá.

Souhrn:

  1. Každý z nás je zodpovědný za to, čím se staneme a čeho v životě dosáhneme.
  2. Nikdo za nás to neudělá.
  3. Je důležité rozhodnout se, co vlastně chceme, přemýšlet o tom každý den a dělat denně malé kroky k tomu, čeho chceme dosáhnout. Jenom tak můžeme náš život změnit.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.