Vyděláváte si tím, co vás baví?

Nedávno jsem četl knihu Daniela Pinka s názvem Drive – Pohon. Autor v ní píše o tom, že v dnešní době má člověk jiné potřeby, než měl v 19. nebo 20. století.

Jde o to, že většina lidí v rozvinutých zemích má splněny základní potřeby. Mají, kde bydlet, nemusí se až tak stresově starat o obživu, mají zabezpečenu rodinu, ale potřebují naplnit další potřeby.

3 hlavní potřeby člověka ve 21. století

Psychologové identifikovali 3 hlavní potřeby člověka ve 21. století:

  1. autonomie – možnost pracovat a jednat samostatně,
  2. dělat něco, co nás baví, co můžeme dělat dobře a v čem můžeme dosahovat mistrovství,
  3. mít v životě vyšší smysl, patřit k něčemu, co nás přesahuje, co je větší než my sami.

Pro to, aby člověk byl šťastný, potřebuje si naplnit tyto 3 potřeby.

Příklady – vědecké studie

Daniel Pink ve své knize zmiňuje několik studií, které prováděli psychologové a další věci.

  • Například studii, ve které lidé měli za úkol nedělat ve své pracovní době věci, které je baví. To znamená, že museli dělat jen ty věci, které je v práci nebaví nebo tak trochu otravují. Během 2-3 dnů byli tito lidé psychicky úplně na dně, byli frustrovaní a začali mít sklony k depresi.

Člověk potřebuje dělat aspoň občas něco, co ho baví.

  • Další studie se týkala lidí, kteří vydělávali spoustu peněz, měli velmi dobrá životní styl v tom materiálním smyslu slova. Neměli problém v tom, v čem jezdí, kde bydlí a kam si zajedou na dovolenou. Pokud u těchto lidí byl jediným cílem vydělávat víc peněz, pak i když svého cíle dosáhli a vydělávali více peněz, pak nebyli spokojenější a šťastnější, dokonce byli stále frustrovanější.

Člověk potřebuje mít nějaký vyšší smysl života a potřebuje patřit k něčemu většímu, než je on sám.

To je jeden z důvodů, proč spousta milionářů i miliardářů se zapojuje do různých charitativních akcí, proč mají různé nadace a podporují charitu. Pomáhá jim to naplnit vyšší smysl života, získat pocit, že patří k něčemu většímu, než jsou oni sami.

Síťový marketing

Jeden z důvodů, proč lidé začínají podnikat v síťovém marketingu, je to, že lidé chtějí vydělávat víc peněz nebo se chtějí finančně zabezpečit.

Mnozí lidé však zůstávají podnikat v síťovém marketingu, i když nevydělávají tolik peněz, kolik si představovali, ani tolik, aby mohli přestat pracovat ve svém zaměstnání. Je to proto, že síťový marketing pomáhá naplňovat výše uvedené 3 potřeby.

Vlastní zkušenosti

Měl jsem štěstí, že před více než 20 lety jsem dostal příležitost podnikat s firmou Amway a dostal jsem možnost účastnit se školícího systému Dextera Yagera. Takže mám možnost srovnávat, protože jsem měl také štěstí, že jsem celý život pracoval jako lékař. Dělal jsem a dělám, co mě bavilo a baví, dělám to, v čem jsem dobrý a pomáhá mi to také naplnit smysl života tím, že můžu pomáhat dalším lidem.

Nicméně síťový marketing je poněkud odlišný:

  1. To, co lidem dává, je, že mohou pracovat samostatně, naplňují tak potřebu autonomie. Měli by udělat nějakou práci, nějaký úkol, ale sami si rozhodnou, kdy to budou dělat a jak to budou dělat. Mohou si nechat pomoci, mohou si nechat poradit, ale na nich je, jestli to budou dělat a kdy to budou dělat.
  2. V síťovém marketingu mohou lidé dělat to, v čem jsou dobří a co je baví. Díky tomu, že firma Amway má velmi široký sortiment kvalitního zboží, má moje žena možnost pracovat s kvalitní kosmetikou a dělat to, co ji baví a v čem je dobrá. A já díky tomu můžu pracovat v oblasti zdravého životního stylu a s doplňky stravy. Každý člověk si může najít tu oblast, která ho baví a ve které bude dobrý. Díky školícímu systému Dextera Yagera se může neustále zdokonalovat.
  3. V síťovém marketingu člověk pomáhá dalším lidem, aby i oni si splnili své cíle, aby i oni mohli dělat, co je baví a v čem jsou dobří. To napomáhá splnit ten vyšší smysl, to, že jsme součástí něčeho většího, než jsme my sami, že můžeme pomáhat spoustě dalších lidí, a to nejen osobně, ale i na dálku. Příkladem, pomocí, radou, konzultací, dnes i přes Skype, facebook nebo pomocí videa.

Nemáte naplněny všechny 3 potřeby?

Možná že dnes nemáte naplněny všechny 3 potřeby, možná máte všechno po stránce materiální, ale něco za 3 výše uvedených potřeb vám chybí.

Pokud vám chybí autonomie, možnost dělat něco, co vás baví, naplnění vyššího smyslu nebo být součástí něčeho většího, pak možná potřebujete začít podnikat v síťovém marketingu. Pokud opravdu budete chtít něco dělat, pak vám můžu pomoci, můžete se na mě obrátit. Ale je to jen na vás.

Dělejte cokoli, co vás v životě bude bavit, v čem budete dobří a co vám pomůže naplnit vyšší smysl života.

 

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.