Jak budete žít v letech 2030 až 2050?

životní styl

Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak budete žít v roce 2030 nebo 2050?

Mě k tomu zamyšlení přivedly dva články v lékařských časopisech, ve kterých byly ukázány některé údaje o věkovém složení obyvatelstva v současné době a letech po roce 2030, a také skvělé video slavného šéfkuchaře Jamieho Olivera o hrozbě obezity, zvláště u dětí.

Oba články pojednávají o problematice stárnutí naší populace a o tom, že na zvyšování počtu starých lidí a péči o ně nejsme připraveni.

Civilizační vývoj vede ke zvyšování naděje dožití se vysokého věku,  neustále se prodlužuje střední délka života. Absolutně i relativně přibývá lidí starých i velmi starých a dlouhověkých.

Tento trend bude dále pokračovat i v příštích desetiletích. (Pavel Weber a kol. – Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny – Vnitřní Lék. 2015, 61(12), s. 1042-1048)

Jen si představte, že průměrný věk obyvatel České republiky se za pouhých 10 let zvýšil z 38,8 na 41,7 roku. Do roku 2065 lze předpokládat nárůst o dalších 8 let.

průměrný věk

Aktuální střední délka života pro rok 2014 byla u mužů 75,3 a u žen 81,4 roků. Od roku 1990 došlo k prodloužení střední délky života u mužů o 7,5 a u žen o 5,5 let.

vývoj věkové struktury

V letech 2030-2060 by měly být nejpočetnější skupinou obyvatel ženy ve věkové dekádě mezi 80-90 lety.

porovnání věkové skladby

Index stáří je poměr seniorů ve věku 65 let a starších k dětem do 15 let. Tento index v ČR plynule roste. V roce 200 byl 83,1 seniorů na 100 dětí, v roce 2015 činil 117 seniorů na 100 dětí a v roce 2060 by měl být 243,6! To znamená, že na každé dítě do 15 let bude připadat asi 2,5 seniora!

Staří lidé mají většinou více zdravotních problémů a nemocí a při těchto počtech jde opravdu o klíčový problém současného zdravotnictví.

Přitom jde o globální problém. Počet lidí starších 60 let v celkové světové populaci se zvýší z 11% v roce 2006 na 22% v roce 2050. Poprvé v dějinách bude ve světové populaci více seniorů 65+ než dětí do 14 let.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém pojetí dané problematiky zdůrazňuje ideu celoživotního přístupu ke zdraví stárnoucí populace, přičemž základem by měl být podpora zdraví v průběhu celého života. (Stárnutí populace České republiky: víme, co nás čeká, a jsme na to připraveni? – AM Review, 2016, č.1-2, s.1-2)

Možná si teď říkáte: A co já mám s tím dělat? To stejně nemůžu ovlivnit. Proč to sem vůbec píše?

Jde o to, že každý z nás může ovlivnit, jak bude žít v letech 2030 ž 2050!  Je zřejmé, že málokdo z nás může ovlivnit stárnutí celé populace, ale můžeme ovlivnit to, jak na tuto dobu budeme připraveni, jak bude vypadat náš život.

Potřebujeme se starat o to, abychom byli zdraví, abychom byli v dobré fyzické, psychické, sociální a také finanční kondici.

V příštích článcích se zaměřím na to, jak zpomalovat stárnutí a jak se udržet v dobré fyzické, psychické, sociální a finanční kondici.

Budeme si povídat například o jednotlivých částech tzv. Anti-aging desatera:

  1. Stravujte se zdravě
  2. Doplňte do těla důležité látky
  3. Dodržujte pitný režim
  4. Pohybujte se
  5. Omezujte stres
  6. Pěstujte sociální kontakty
  7. Vyhýbejte se znečištěnému prostředí
  8. Spánek je lék
  9. Optimismus
  10. Láska a doteky léčí

Pokud se podle statistik a demografických údajů máme dožít vysokého věku, pak bychom si ho měli užívat. To je to, co vám i sobě přeji a na co se musíme aktivně připravovat již nyní – investovat čas, peníze a úsilí. Věřte mi, že se to vyplatí.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.