Jak se chovat moudře v kapitalismu.

Vždy jsem se snažil učit od lidí, kteří kromě znalostí měli také praktické zkušenosti a měli výsledky, kterými dokazovali, že to, co se naučili, ovládají a jsou schopni to naučit další lidi.

Proto jsem se účastnil semináře Johnyho Balona. Je to praktický lékař, který provozuje svou soukromou na východním Slovensku. Jako lékař pracuje více než 40 let, ale kromě toho podniká v několika dalších oblastech.

Na semináři učil, jak se chovat ekonomicky moudře v kapitalistickém prostředí.

Zásady pro ekonomickou jistotu

Starší bratr Johnyho Balona je chirurg, který po roce 1968 emigroval do USA. Když začátkem 90. let Johny svého bratra navštívil, viděl, že je úspěšný chirurg s velkým příjmem a velkým domem. Zároveň zjistil, že jeho bratr také podniká v síťovém marketingu.

Překvapilo ho to a ptal se svého bratra, proč jako chirurg, který vydělává spoustu peněz, dělá ještě něco jiného, proč podniká v síťovém marketingu.

A bratr Johnymu vysvětlil, že pokud chce mít člověk v kapitalismu určitou jistotu a zabezpečení, potřebuje se řídit určitými zásadami:

  1. Je třeba mít diverzifikovaný příjem, to znamená mít příjem z více zdrojů.
  2. Je potřeba si vybudovat pasivní příjem, což znamená mít příjem, který člověk dostává, i když zrovna aktivně nepracuje.
  3. Je třeba kopat studnu dříve, než člověk dostane žízeň. To znamená, že je třeba začít budovat diverzifikovaný a pasivní příjem, dokud člověk vydělává peníze aktivním způsobem a nemá ještě potřebu se spoléhat na pasivní příjem.

Ekonomická jistota v Americe

Johnymu to také vysvětlil na vlastním příkladu: „Jako chirurg vydělávám velké peníze. Ale jakmile nebudu moci pracovat jako chirurg, třeba se mi něco stane s rukama nebo zemřu, pak moje rodina přijde o tento můj velký příjem a bude mít problém, protože bude bez příjmu.

Jestliže chci mít zabezpečenou rodinu, pak potřebuji diverzifikovat příjem a potřebuji mít pasivní příjem. Proto jsem už před léty začal kopat a podnikám v síťovém marketingu a nepracuji jen jako chirurg.“

Dále vysvětlil Johnymu, že na Slovensko přichází kapitalismus, který s sebou přináší svobodu, ale také ekonomické rozdíly. V kapitalismu budou lidé bohatí, ale také chudí a lidé někde uprostřed. Mezi těmi bohatými, kteří budou podnikat, budou také lidé, kterým podnikat zkrachuje. Je potřeba se naučit chovat moudře v kapitalismu.

Ekonomická jistota ve střední Evropě

Doporučil Johnymu, aby kromě praxe praktického lékaře měl i další příjmy, nejlépe z podnikání. Protože jenom podnikání a investování může dát pasivní příjem. Pasivní příjem nepřináší zaměstnání ani živnost, je potřeba začít podnikat.

Možná si teď říkáte, že každý nemůže být podnikatel, že každý nemůže vlastnit fabriku nebo nějaký obchod. A máte pravdu. Ne každý může vlastnit nějakou továrnu, ne každý může mít spoustu zaměstnanců. Ale každý může podnikat například v síťovém marketingu.

Johny na semináři vyprávěl, jak se mu vyplatilo, že začal podnikat v síťovém marketingu. V 90. letech byla ve slovenském zdravotnictví špatná situace, kdy zdravotní pojišťovny neplatili privátním lékařům peníze.

Johnyho kolegové téměř neměli z čeho žít a neměli z čeho provozovat své ambulance a museli si brát bankovní úvěry, zatímco Johny měl příjem ze síťového marketingu a jeho rodina byla v pohodě. Mohli tak v klidu přežít do doby, než se situace ve slovenském zdravotnictví zlepšila. Před lety jsem přemýšlel podobně.

Každý se může zabezpečit

V době, kdy jsem začal pracovat jako primář interního oddělení, přemýšlel jsem, jak to udělal, aby moje rodina byla zabezpečena. Aby měla rodina dostatečný příjem, kdyby se se mnou něco stalo. Abych měl já dostatečný příjem, kdybych měl například nějaký úraz a nemohl bych dále pracovat jako lékař.

V tu dobu jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s lidmi, kteří mě napojili na skupinu mentorů, kteří podnikají, jsou finančně a časově svobodní a kteří mají systém, jako pomoci dalším lidem, aby byli finančně a časově svobodní. A tak jsem začal podnikat se zárukou.

Stejné možnosti má dnes každý člověk. I vy se můžete napojit na skupinu mentorů a začít podnikat, abyste byli finančně a časově svobodní. V každém případě jde hlavně o to, abyste se naučili myslet ekonomicky moudře, protože žijeme v kapitalismu.

Doporučení.

Jestliže se chcete chovat ekonomicky moudře v kapitalismu, potřebujete

  1. diverzifikovat svůj příjem, potřebujete mít peníze z více zdrojů,
  2. vybudovat si pasivní příjem, potřebujete mít takový způsob vydělávání peněz, který vám bude přinášet příjem, i když nebudete moci aktivně pracovat,
  3. začít kopat studnu dříve, než budete mít žízeň. Pokud jste zatím plní síly, i když zrovna necítíte potřebu mít pasivní příjem, je třeba začít už teď.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.