Osteoporóza a analýza prvků ve vlasech.

Osteoporóza je metabolická kostní choroba, která spočívá v redukci normálně mineralizované kostní hmoty s postižením mikroarchitektury kostní tkáně (řídnutí kostní tkáně).

Kost se stává nejen řidší, ale i křehčí a je náchylnější ke zlomeninám. Dochází tak ke zlomeninám předloktí, krčku stehenní kosti, kompresivním zlomeninám obratlů i dalších kostí.

Cílem tohoto článku není zabývat se metabolismem vápníku a hormonálním řízení jeho metabolismu, ale cílem je ukázat přínos analýzy prvků ve vlasech pro léčbu a prevenci osteoporózy. Protože léčba osteoporózy by měla být komplexní a dlouhodobá a dnes se cílem léčby stává pouze zastavení nebo snížení úbytku kostní hmoty. Přičemž cílem by mělo být, aby kostní hmota byla lepší než před léčbou, abychom obnovili mineralizaci a strukturu kostí.

Klinické projevy osteoporózy

Zpočátku se osteoporóza neprojevuje nijak, proto se také někdy nazývá plíživým zabijákem lidstva. Později se projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu (kyfóza).

Rizikové faktory osteoporózy

Za rizikové faktory osteoporózy se považují nedostatečný přívod vápníku potravou, nedostatek vitaminu D, poruchy jeho střevní resorpce, nedostatek pohybu, věk, pohlaví, menopauza.

Současný stav léčby osteoporózy

Cílem léčby osteoporózy je zastavení nebo snížení úbytku kostní hmoty, zvýšit aktivitu osteoblastů, snížit aktivitu osteoklastů.

Léčba musí být komplexní a dlouhodobá. 

K obecným zásadám léčby osteoporózy patří léčba bolesti, lokální aplikace tepla, spasmolytika, rehabilitace, dietní opatření, úprava hmotnosti, fyzikální léčba, pohyb –  plavání, chůze, jízda na kole po rovném povrchu. 

Je třeba vyloučit zdvihání těžších břemen, delší stání, náhlou asymetrickou mechanickou zátěž, dlouhodobou imobilizaci.

V současné době se v léčbě doporučuje hlavně suplementace vápníkem a vitaminem D, někdy se používá kalcitonin a další preparáty.

Primární osteoporózu se obvykle nedaří vyléčit, mnohdy se podaří jen zpomalit nebo zastavit postup nemoci a zmírnit potíže pacienta. Je tomu tak proto, že se doporučuje při léčbě osteoporózy příjem většího množství vápníku.

Překvapivé studie

Možná to pro vás bude překvapení, ale už v roce 2003 Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila celkový příjem vápníku v rámci prevence osteoporózy na 400-500 mg vápníku denně.  Přičemž v České republice se stále doporučuje 800-1200 mg vápníku denně.

WHO své doporučení zdůvodnila tzv. vápníkovým paradoxem: výskyt zlomenin krčku stehenní kosti je nejvyšší v zemích s vysokým příjmem vápníku, zatímco v zemích s nízkým příjmem vápníku je jejich výskyt nízký.  Vysoký příjem vápníku tak paradoxně zvyšuje možnost zlomenin krčku stehenní kosti.

V roce 2005 skotští vědci zveřejnili studii, která prokazovala, že u starších pacientů, kteří trpí osteoporózou, nelze předejít zlomeninám užíváním vápníku a vitaminu D ve formě potravinových doplňků.

V roce 2017 byla zveřejněna studie Bristolské univerzity a východního Finska, která prokázala, že hořčík může zlepšit zdravotní stav kostí a předcházet zlomeninám. Správná hodnota hořčíku v těle člověka snižuje riziko zlomenin kostí. 

Přínos analýzy prvků ve vlasech pro léčbu osteoporózy

Jak tyto studie a vápníkový paradox vysvětlit? Odpověď nám dává analýza prvků ve vlasech.

Analýza prvků ve vlasech nám ukazuje, co se děje uvnitř buněk. Stanovujeme koncentrace prvků a poměry mezi některými prvky. Pro osteoporózu je důležitý poměr mezi vápníkem a hořčíkem, který nám může ukázat na zvýšené riziko osteoporózy a ukáže nám, co máme správně doplňovat.

Hořčík je velmi důležitý pro mozek a obecně pro nervovou tkáň. Máme v sobě regulační systém, který udržuje poměr mezi vápníkem a hořčíkem v určitých „normálních“ mezích.

Jestliže máme v těle málo hořčíku a máme snížený příjem hořčíku, ať už v potravinách nebo nebereme doplňky stravy s hořčíkem, pak si náš organismus v rámci vyrovnání poměru mezi vápníkem a hořčíkem uvolňuje vápník z míst, kde je ho hodně – tedy z kostí, a vylučuje ho ledvinami pryč z organismu.

Jestliže máme vysoký poměr vápníku vůči hořčíku a budeme tomuto člověku dodávat vápník, pak se poměr mezi vápníkem a hořčíkem bude zvyšovat a bude docházet k rychlejšímu odbourávání vápníku z kostí.

Člověk, který má vysoký poměr vápníku k hořčíku, to znamená, že má sklon k osteoporóze, potřebuje v první fázi nejdříve samotný hořčík, abychom vyrovnali poměr mezi vápníkem a hořčíkem. Dlouhodobě potom potřebuje kombinaci vápníku s hořčíkem a vitaminem D.

Poměr vápníku a hořčíku v suplementu by měl být v rozmezí 3:1 až 3:2 ve prospěch vápníku, v tomto poměru vápník a hořčík na úrovni vstřebávání fungují jako synergisté (jeden podporuje vstřebávání druhého).

Vápník a hořčík potřebujeme brát v určitou denní dobu. Tyto dva prvky se vstřebávají brzy ráno a dopoledne, a proto je potřebujeme brát večer před spaním (po 21:00) nebo brzy ráno (do 8:00). 

Analýzou prvků ve vlasech také určíme metabolický typ – rychlý, pomalý, smíšený. Každý metabolický typ má poněkud jinou potřebu na množství přijímaného vápníku. Rychlý metabolický typ potřebuje dlouhodobě k suplementaci kombinaci vápníku s hořčíkem, zatímco pomalý metabolický typ potřebuje dlouhodobě suplementovat jenom hořčík. A vápník s hořčíkem spíše výjimečně.

Na základě výsledků analýzy prvků ve vlasech můžeme tedy doporučit správnou suplementaci hořčíkem nebo kombinaci vápníku s hořčíkem a vitaminem D. Dochází tak nejen k zastavení procesu osteoporózy, ale i ke zlepšení mineralizace kostní hmoty, které můžeme pozorovat při denzitometrii kostí. To je přínos analýzy prvků ve vlasech pro léčbu osteoporózy.

Shrnutí:

  1. Osteoporóza je metabolické onemocnění, které se projevuje zvýšenou lámavostí kostí.
  2. Osteoporózu jsme schopni dobře ovlivnit na základě analýzy prvků ve vlasech.
  3. Na základě výsledků analýzy prvků ve vlasech můžeme doporučit správnou suplementaci hořčíkem nebo kombinaci vápníku s hořčíkem a vitaminem D.
  4. Dochází tak nejen k zastavení procesu osteoporózy, ale i ke zlepšení mineralizace kostní hmoty, které můžeme pozorovat při denzitometrii kostí.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.