Rostete nebo máte pařezové období?

Procházel jsem lesem a najednou jsem to uviděl. Velký smrkový pařez, ze kterého vyrůstaly mladé smrkové stromky. Bylo jich několik. Uvědomil, jsem si, že to je obraz života, který vystihuje i ten lidský.

Máme určitá stádia, ve kterých rosteme, a máme stádia, ve kterých podporujeme ty, kteří rostou.

Pokud rosteme, potřebujeme se učit, potřebujeme se učit od někoho, potřebujeme mít nějakého mentora, učitele nebo kouče. Potřebujeme někoho, kdo nás podporuje, od koho se učíme.

Potom nastává období života, kdy to, co jsme se naučili, učíme další. Předáváme své nejlepší životní zkušenosti dalším generacím.

Pařezové období

Uvědomil, jsem si, že dnes patřím do toho období, kdy předávám své zkušenosti a znalosti dalším lidem, a patřím do toho pařezového období. Své zkušenosti a vědomosti můžu lidem předávat v různých oblastech.

Tak jako učím své děti a své vnučky tomu nejlepšímu, co umím, i v jiných oblastech je nejlépe učit svým vlastním příkladem. Jestliže chcete děti nebo vnuky něco naučit, potřebujete to dělat. Potřebujete jim ukázat, jak se to má správně dělat.

Děti nedělají to, co jim říkáme, že mají dělat, ale dělají to, co vidí, že děláme. Učí se příkladem.

Stejně tak předávám své zkušenosti jako lékař svým mladším kolegům. Učím je nejen lékařským dovednostech, ale snažím se je učit lékařskému myšlení.

Můžu takto předávat své znalosti a zkušenosti i v oblasti zdravého životního stylu, ale i zde potřebuji jít příkladem.

Můžu předávat své znalosti a zkušenosti i v oblasti podnikání se zárukou, protože jsem napojen na mentorský tým a mentorský systém, kde skupina finančně a časově svobodných mentorů učí další lidi, jak být finančně a časově svobodný.

Mají k tomu vypracovaný a vyzkoušený systém. Díky napojení na tento mentorský tým můžu tyto zkušenosti předávat dalším lidem.

Růstové období

Zároveň jsem si uvědomil, že naše situace není až tak jednoduchá. Ve stejném časovém období můžeme současně růst a současně učit. Většinou ne ve stejné oblasti, ale v jedné oblasti můžeme růst a učit se a v druhé oblasti můžeme učit a předávat své zkušenosti dalším lidem.

V každé věkové etapě jsme schopni se něco nového naučit a potřebujeme se stále učit něco nového.

Jestliže se chceme něco nového naučit, potřebujeme se učit od někoho, kdo to umí, potřebujeme mít svého mentora. Nezáleží na tom, jestli je nám dvacet nebo šedesát let. Mentor dokonce může být i mladší než my, ale v dané oblasti musí mít více zkušeností, musí být expertem.

I dnes, kdy v mnoho oblastech předávám své zkušenosti, se některé věci učím a mám tedy v určitých oblastech své mentory. Mám svého mentora i v oblasti podnikání se zárukou a v oblasti finanční a časové svobody, protože úplně finančně a časově svobodný ještě nejsem. Učím se od lidí, kteří časovou a finanční svobodu mají už více než dvacet let.

V jaké jste životní situaci?

Otázka je, v jaké jste dnes životní situaci. Potřebujete růst nebo už předáváte své zkušenosti?

Pokud v nějaké oblasti rostete a potřebujete se něco naučit, najděte si člověka, který je v dané oblasti expertem, má zkušenosti a v nejlepším případě je napojený na dalšího mentora, který jemu předává zkušenosti.

Je dobré mít mentora, který má svého mentora, kterého vy si vážíte. Jsem vděčný za to, že takového mentora mám.

Období svobody

Jsem vděčný za to, že dnes můžeme svobodně žít, že můžeme svobodně podnikat, že můžeme dělat to, po čem toužíme, že můžeme svobodně myslet a říkat to, co si myslíme.

Jsem vděčný lidem, kteří se před třiceti lety o tuto naši svobodu zasloužili. Současně to však znamená, že potřebujeme tuto svobodu rozvíjet.

Potřebujeme se starat o svou vlastní svobodu.

Potřebujeme růst a potom předávat dalším lidem to, co jsme se naučili.

Najděte si oblasti, ve kterých potřebujete a chcete růst, a předávejte své zkušenosti těm, kteří to potřebují a chtějí.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.