To nejdůležitější pro štěstí.

Chcete být ve svém životě šťastní?

Kdo by nechtěl? Každý z nás chce být ve svém životě šťastný.

Pocit štěstí

A snažíme se pro to něco dělat. Chodíme do práce, vyděláváme peníze, honíme se za kdečím, sportujeme, děláme různé koníčky, hrajeme různé hry…

A to vše jenom proto, abychom se cítili šťastní. Děláme to pro ten pocit štěstí.

Já jsem logicky uvažující člověk, jsem racionálně založený a mnohdy jsem schopný opravdu chladně uvažovat. Ale až po letech jsem zjistil, že to, co je v životě rozhodující, jsou emoce, že to, co je v životě důležité, jsou pocity, že všichni se chceme cítit šťastní.

Co je nejdůležitější pro pocit štěstí?

Co tedy je důležité pro to, abychom byli šťastní, co je to nejdůležitější?

Slyšel jsem audionahrávku, ve které řečník mluvil o studii, která byla multigenerační a trvala asi 100 let. Cílem studie bylo zjistit, proč jsou lidé šťastní a co je důležité pro to, aby se cítili šťastní.

Studie prokazovala, že nerozhodují peníze. Lidé jsou šťastní i nešťastní s penězi nebo bez nich.

Pro pocit štěstí není nejdůležitější ani to, jestli je člověk zdravý nebo není zdravý.

Nerozhodují ani další faktory. Jestli cestuje nebo necestuje. Jestli má nějaké koníčky nebo nemá nějaké koníčky.

To nejdůležitější pro pocit štěstí jsou dobré mezilidské vztahy.

Potvrzuje to i studie americké psycholožky Susan Piker, která v knize The Village effect popisuje, co je nejdůležitější pro dlouhověkost.

Pro pocit štěstí i dlouhověkost jsou nejdůležitější dobré mezilidské vztahy, zvláště s našimi nejbližšími a lidmi v nejbližším okolí.

Co pro to můžeme udělat?

Pokud tedy dobré mezilidské vztahy jsou tím nejdůležitějším pro pocit štěstí, není tedy důležité, abychom se naučili o tyto vztahy pečovat? Abychom tyto vztahy rozvíjeli, abychom do nich investovali hlavně dostatek času?

Myslím, že to je hodně důležité. Děti zůstávají našimi dětmi po celý život, ale manžely nemusíme být celý život. Naše partnerské vztahy nemusí a často netrvají celý život.

Aby partnerské či manželské vztahy byly dobré, aby vydržely dlouho, potřebujeme do nich investovat. Potřebujeme do nich investovat spoustu času.

Potřebujeme se také naučit taková ta divná slova, jako „Promiň“, „Je mi to líto“, „Omlouvám se“…

Mnohdy je potřeba zamyslet se sám nad sebou, jestli případný nesoulad v našem vztahu není moje chyba.

Pokud máte stejný typ osobnosti jako já, pak pro vás bude zřejmě těžké uznat, že jste udělali chybu, a přiznat, že pravdu má ten druhý. Ale stojí to za to.

Stojí za to zamyslet se nad sebou, přiznat si, že jsem chybu udělal já, a potom to přiznat i svému partnerovi. Uznat, že on měl pravdu, a omluvit se a snažit se o nápravu.

Pozitivní přístup k životu

Zároveň je důležité zůstat pozitivní, mít pozitivní přístup k životu. Nedá se žít v negativní prostředí a s negativním partnerem a být zároveň šťastný.

Jsem přesvědčen o tom, že se potřebujeme naučit získat pozitivní přístup k životu, pokud vám není vlastní. Dá se to naučit, jak jsem psal v předcházejících článcích.

Potřebujeme tedy pracovat nejen na našem partnerském vztahu, ale také sami na sobě a svém přístupu k životu.

Je důležité stýkat se s lidmi, kteří jsou pozitivní. Najít si pozitivní prostředí. Tak se můžeme naučit pozitivnímu přístupu k životu od jiných lidí.

Mně v minulosti velmi pomohlo, že v začátcích podnikání se zárukou jsem se mohl napojit na skupinu mentorů a školící systém, ve kterém jsem se mohl stýkat s pozitivními lidmi. Naučil jsem se pozitivními přístupu a stále se ještě učím.

Díky vztahům s mentory a pozitivními lidmi se můj život výrazně zlepšil, protože pocit štěstí je o těch vztazích. Budování dobrých a pozitivních vztahů jsem mohl přenést i do své rodiny.

Pro zdravý a dobrý životní styl je důležité být šťastný a jsou důležité dobré mezilidské vztahy, takže na nich pracujte.

Souhrn:

  1. To nejdůležitější pro pocit štěstí jsou dobré mezilidské vztahy.
  2. Potřebujeme mít pozitivní přístup k životu.
  3. Potřebujeme pracovat na zlepšení mezilidských vztahů, potřebujeme do nich investovat svůj čas.
  4. Pozitivnímu přístupu k životu se dá naučit.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.