To nezvládneš!

Už vám někdy někdo říkal: „To nezvládneš!“, „To nedáš!“, „To nedokážeš!“?

Nebo: „Vrať se zpátky k tomu, co jsi dělal.“ „Vrať se zpátky ke svému řemeslu.“ „Vrať se zpátky ke svému povolání.“ „V tomto oboru nemáš co dělat, tohle opravdu nezvládneš!“

A všimli jste si, že to většinou říkají lidé, kteří v životě nikdy ničeho nedosáhli, nic v životě nedokázali nebo alespoň nebyli úspěšní v tom oboru, ve kterém vy chcete uspět?

Osobně jsem to v životě slyšel mockrát.

Příklad 1

Například když jsem se jako student gymnázia rozhodl pro práci lékaře. V té době mi mnoho lidí říkalo: „To není pro tebe. Ve vaší rodině nikdy žádný lékař nebyl, nikdo ani nestudoval vysokou školu, to určitě nezvládneš. Měl raději dělat nějaké řemeslo nebo alespoň studovat jinou vysokou školu. Lékařské povolání určitě není pro tebe vhodné.“

Další mi říkali: „Na tu školu se nemůžeš dostat. Nemáš žádné známosti, rodiče nejsou lékaři, nikoho neznají. Rodiče nejsou v komunistické straně (to byl tenkrát jeden ze základních faktorů)…“

Přesto jsem se na lékařskou fakultu dostal a mohl jsem celý život dělat práci lékaře.

Příklad 2

Když jsem před 25 lety začal podnikat se zárukou, mnozí lidé mi říkali: „Neblázni. Ty jsi sice lékař a možná i úspěšný lékař, ale tohle je podnikání, to není nic pro tebe. Ve vaší rodině nikdo nikdy nepodnikal, vy na to nemáte vlohy…“

Tito lidé zapomínali, že v podnikání se zárukou máme možnost se učit od mentorů – od skupiny podnikatelů, kteří mají zkušenosti, sami podnikají a mají vypracovaný a ověřený systém pomoci lidem začít podnikat a dosáhnout finanční a časové svobody.

Dokonce i teď po 25 letech mého podnikání mi lidé říkají, že nemám podnikat a mám raději dělat svou lékařskou profesi.

Zapomínají, že v podnikání se zárukou se dá dělat obojí. Člověk může fungovat ve své profesi a k tomu může ve svém volném čase podnikat se zárukou, protože má k dispozici ověřený podnikatelský systém, svého mentora a systém pomoci.

Příklad 3

Když jsem se nedávno chystal lézt po ferratách, našli se lidé, kteří m od toho odrazovali. Říkali mi, že v mém věku už to nemá smysl, že to nezvládnu, že na to fyzicky nemám.

Nedal jsem na ně, absolvoval jsem ferrratový kurz a dnes můžu lézt po ferrratách.

Poučení

  1. Většinou ti lidé, kteří vám říkají, že něco nedáte, že něco nedokážete, jsou obvykle ti, kteří dotyčný obor vůbec nedělají, nic o něm neví, a hlavně v něm nejsou úspěšní.
  2. Pokud vám někdy někdo bude tato slova říkat, určitě se podívejte na to, kdo vám to říká. Podívejte se na to, co v životě dokázal, jestli je v něčem úspěšný a jestli vůbec něco ví o oboru, ve kterém chcete začít něco dělat. Podívejte se na jeho životní styl. Potom teprve hodnoťte, co vám říká.
  3. Pokud je to člověk, který není úspěšný v oboru, ve kterém vy chcete něco dělat nebo už děláte, pak nedejte na jeho rady.
  4. Najděte si svého mentora – člověka, který ve vašem oboru je už úspěšný, který už něco dokázal, a jeho radami se řiďte.

Nenechejte se odradit a dělejte něco pro sebe a svůj životní styl.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.