Jak zjistit, které doplňky stravy potřebujete zrovna vy?

Analýza prvků ve vlasech - Martina

O tohle se s vámi musím podělit! 15 let se školím a přednáším o důležitosti správné výživy a doplňků stravy v prevenci a léčbě tzv. civilizačních chorob. Celou tu dobu se někteří z mých kolegů na mne dívali skrz prsty a chtěli po mně dvojitě slepé studie – a „dokud nebudou, nemám se s tebou o čem bavit!“

V poslední době se v odborných časopisech začínají objevovat zajímavé články.

 V časopise Vnitřní lékařství se píše o tom, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu (FAO) jsou za rozvoj civilizačních onemocnění  odpovědné hlavně 4 živiny: SAFA (nasycené mastné kyseliny), TFA (transmastné kyseliny), sodík pocházející hlavně ze soli a cukr, zejména přidaný. Pro přidané cukry platí limit 10% z celkového počtu energie a již byl předložen návrh na snížení až na 5%. Jednoduché cukry (zvláště ty přidané do potravin) jsou zřejmě nebezpečnější než tuky – není potřeba až tak si pečlivě hlídat množství tuků jako složení těch tuků, které přijmeme. (J.Brát, M.Vráblík, O.Herber – Změny stravovacích návyků ve vztahu k rizikovým faktorům a kardiovaskulární mortalitě – Vnitřní Lék. 2015, ročník 61, číslo 9, s.815-820)

A v posledním čísle Časopisu České lékařské komory (10/2015) píše prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. z Hradce Králové: „ Nová koncepce terapie poruch metabolismu a výživy je založena na moderních přístupech, které staví některé nutriční postupy na úroveň farmakoterapie. Tento koncept se efektivně projevuje u celé řady akutních a chronických onemocnění a stavů, včetně malnutrice, katabolismu, stárnutí, kritických situací a diabetu. Jde o nový významný směr ve výzkumu i v klinické praxi.“

V článku dále uvádí jako příklady role minerálních prvků a vitaminů hořčík, zinek a vitamin B1, píše o účincích omega-3 mastných kyselin v prevenci komplikací u diabetiků a také o úloze rozpustné a nerozpustné vlákniny.

Článek uzavírá slovy: „Výživa se uplatňuje jako součást léčby civilizačních onemocnění, zvláště diabetu, zaujímá prokazatelně velmi důležitou roli současně s farmakoterapií a dochází k oddělování mýtů a neprokázaných tvrzení od velmi exaktních studií založených na moderních nutričních postupech, včetně využití stabilních izotopů, měření energetické potřeby a moderních metod nutrigenomiky.“

(Na vysvětlenou – podle Wikipedie je nutrigenomika vědní obor, který se zabývá úlohou jednotlivých složek výživy v projevech (expresi) genů. V praxi to například znamená, že vlivem vhodné stravy můžete ovlivnit charakter metabolismu vašeho těla. Z dlouhodobého hlediska se nutrigenomika zabývá pochopením odpovědi organismu na přijímané látky (stravu) jako součást systémové biologie.)

K určení poměrů mezi sacharidy, tuky a bílkovinami v naší stravě už máme dispozici program Bodykey, který využívá genetickou metodu – vyšetření DNA.  Jak ale máme zjistit, které doplňky stravy – biogenní prvky, vitaminy, antioxidanty máme brát zrovna my, když víme, že každý má svou individuální potřebu?

V článku 5 fází nedostatku prvků nebo vitaminů ve stravě jsme si vysvětlili, že vyšetřením krve nedostatek většiny stopových prvků můžeme zjistit až v klinické fázi a u některých z nich to nezjistíme ani v tomto stadiu. Potřebujeme jiné metody. Pan profesor Zadák má zřejmě ve fakultní nemocnici v Hradci Králové k dispozici vyšetření hořčíku v erytrocytech (červených krvinkách). Většina lékařů toto vyšetření k dispozici nemá. A pak je ještě otázka, jak vyšetřit ostatní prvky.

Je tady analýza prvků ve vlasech! Vlasy jsou tkáňovou strukturou, která je biologicky integrální a chemicky homogenní. Zevní keratinový obal vlasu zcela zabraňuje ztrátě vnitřních složek a rovněž i pronikání znečištění zvenku dovnitř vlasu. To zaručuje stálost chemického složení. Prvky jsou vestavěny natrvalo do struktury vlasů v průběhu jejich růstu. Proto koncentrace kationtů kovů ve vlasech informuje o jejich obsahu v organizmu v delším časovém období 1 – 2 měsíců. Výsledek analýzy prvků ve vlasech není zatížen vlivem krátkodobých změn koncentrace kationtů kovů, např. v průběhu jednoho dne. Koncentrace kationtů kovů v séru nás neinformuje zcela o jejich množství uvnitř buněk a kromě toho může být, jak je známo např. u zinku, ve velké míře ovlivněna koncentrací bílkovin v plazmě. Zvláště cenná je analýza toxických stopových prvků ve vlasech. Analýza koncentrací stopových prvků ve vlasech je proto nejlepší metodou pro hodnocení stavu minerální přeměny v organizmu.

Stopové prvky se do vlasů ukládají ve formě tzv. chelátů. To způsobuje, že teprve dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organismu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech a že koncentrace stopových prvků ve vlasech je asi 50x vyšší než v krvi a moči.

O metodě  absorpční spektrofotometrie, kterou se analýza prvků ve vlasech provádí, píše prof. MUDr. Ivana Žofková, DrSc. v článku  „Stopové prvky a jejich vztah ke kostnímu metabolizmu“  (Diabetologie, metabolizmus, endokrinologie, výživa – 2008, ročník 11, č.4, str.172-176): „Absorpční spektrofotometrie umožňující měření hladin stopových prvků v tělních tekutinách (krev a moč) a ve tkáních (vlasy) může identifikovat nemocné s rizikem řady interních onemocnění souvisejících s nutričním deficitem včetně osteoporózy a přispět tak k jejich prevenci a komplexní léčbě.“

Nedostatečné množství stopových prvků v organismu se dá ve vlasech prokázat již v biochemické fázi, tzn. v době, kdy se člověk ještě cítí zcela zdráv. Analýzou prvků ve vlasech nezískáme znalosti o chorobách, ale znalosti biochemických tendencí, ze kterých můžeme usuzovat:

 1. na možné souvislosti určitého onemocnění s nalezeným nedostatkem některého nebo některých prvků
 2. na existenci zvýšeného rizika objevení se některých onemocnění
 3. na potencionálně škodlivý vliv toxických prvků na metabolismus vyšetřované osoby.
 4. Kromě toho, když známe popsané nemoci pacienta, je možno podpořit proces léčení prostřednictvím selektivní suplementace (výběrové doplnění) biogenními prvky nejen u nemocí se známou etiologii, ale také u těch, jejichž patogeneze není známa.

Díky suplementaci můžeme srovnat nedostatky jednotlivých prvků, upravit poruchu rovnováhy poměrů různých prvků i biochemické tendence tak, aby nedošlo k rozvoji onemocnění a došlo k úpravě zdravotního stavu u nemocí již vzniklých.

Analýza prvků ve vlasech dává podrobný obraz metabolického stavu organizmu. Minerálové složení organizmu je z velké míry závislé na zevních činitelích. V závislosti na druhu stravy, fyzické aktivitě a na stupni znečištění zevního prostředí probíhají v organizmu procesy mineralizace (ukládání minerálních látek), demineralizace (vylučování minerálních látek z organizmu) a transmineralizace (přeskupování minerálních sloučenin v organizmu). Prvky, které se v důsledku přeměny uvolní, mohou být znovu použity pro nové úkoly v látkové přeměně.

Na základě analýzy koncentrace jednotlivých stopových prvků a jejich vzájemných poměrů jsou stanoveny biochemické tendence. Z nich potom vyplývají doporučení vhodného způsobu stravování, cílené suplementace a vyrovnávání se se stresem.

Pro koho je vyšetření vhodné? Kdo by měl být vyšetřovanou osobou?

 1. Zdravý člověk, který si uvědomuje, že jeho stravovací návyky, denní režim a antistresová opatření nejsou ideální, který ví, že se dá odkrýt nedostatek minerálů a vitamínů již v biochemické fázi a že pomocí cílené suplementace může své zdraví a kondici zlepšit a udržet v dobrém stavu. (Zjednodušeně řečeno: je mi 30 nebo 40 let, jsem zdravý a chci být zdravý i za dalších 30 nebo 40 let – co mám dělat?)
 2. Člověk ve fyziologické fázi, tj. člověk, který se necítí zdravotně v pořádku, ale jeho ošetřující lékař mu nemůže dát vysvětlující odpověď. Vyšetření stopových prvků ve vlasech může odkrýt počínající onemocnění nebo tendence k rozvoji některých chorobných stavů. Cílenou suplementací se může minerální metabolismus vyrovnat a nemusí dojít k rozvinutí nemoci.
 3. Chronicky nemocný člověk, kterému cílená suplementace a úprava způsobu stravování mohou zlepšit jeho zdravotní stav i tam, kde farmakologická léčba již stav nezlepšuje.
 4. Sportovec fyzicky velmi aktivní osoba. V různých fázích tréninku, závodů či relaxace je různá potřeba suplementace. Máme možnost cílené, individuální suplementace v různých sportech u různých osob.

Důležité upozornění: samotné vyšetření vlasů nemůže zastoupit vyšetření lékařem a nepomůže v případě akutních onemocnění. (Tedy: máte-li zápal plic, srdeční infarkt nebo zlomenou nohu, nestříhejte si hned vlasy k analýze, ale běžte nejprve do nejbližší nemocnice na zahájení řádné léčby. Analýzu prvků ve vlasech provedeme až ve druhé fázi – po vyléčení nebo zaléčení akutního stavu.)

Tak jako všech ostatních případech i v případě vysvětlení výsledků analýzy prvků ve vlasech se obracejte na odborníka, který byl v metodě řádně vyškolen. Brzdy na svém automobilu také nenechte opravit vyučenému a skvělému cukráři a oči si také nenecháte operovat gynekologem.

Na závěr: Analýza prvků ve vlasech:

A) přináší:

 • určení metabolického typu
 • zhodnocení biochemických tendencí v organizmu
 • zhodnocení působení stresu na organizmus a vyrovnávání se se stresem

B) slouží k:

 • doporučení způsobu stravování na základě metabolického typu
 • doporučení suplementace kvalitními přírodními doplňky stravy
 • úpravě životního stylu (relaxace…)

C) není:

 • zázračná léčebná metoda
 • léčebná metoda v rukou laiků (i vzdělaných a proškolených) a neproškolených lékařů
 • vhodná diagnostická a léčebná metoda u akutních chorobných stav

D) je:

 • velmi dobrá metoda v prevenci – pro lidi, kteří chtějí být zdraví
 • velmi vhodná metoda k určení cílené suplementace u sportovců a osob, které žijí fyzicky či psychicky náročným způsobem života
 • vhodná metoda pro podpůrnou léčbu u chronických onemocnění pro lékaře, který je s touto metodou obeznámen
 • v některých indikacích může být v rukou zkušeného lékaře změna způsobu stravování, cílená suplementace a úprava životního stylu hlavní léčebnou metodou

Jestliže chceme být dlouhodobě zdraví a v dobré kondici, potřebujeme vědět, jak se stravovat, jaké brát doplňky stravy a jak se vyrovnávat se stresem. To vše nám prozradí analýza prvků ve vlasech!

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře
 1. Pepa napsal:

  Po přečtení článku jsem dospěl k názoru,
  že je vše o analýze vlasů,
  pokud je tato metoda pravdivá,tak se podle chovat.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.