Jednáte reaktivně nebo proaktivně?

Jednáte ve svém životě spíše reaktivně nebo proaktivně?

Nerad používám cizí slova ve videu, na přednáškách nebo článcích, ale v tomto případě se jedná o odborné termíny. Potřebuji je tedy vysvětlit, abyste pochopili, jestli jednáte reaktivně nebo proaktivně.

Reaktivní jednání znamená, že reaguji na podněty z okolního prostředí, na okolnosti, na to, co se stane. Čekám, co přijde, a potom na to reaguji.

Proaktivní jednání znamená, že si plánuji svůj život, chci vzít život do svých rukou, mám nějaký cíl a dělám vše pro to, abych svého cíl dosáhl.

Uvedu dva aktuální příklady ze dvou oblastí.

První příklad – zdraví.

V současné době stále slyšíme o konoravirové pandemii, mluví se o příchodu druhé vlny. Co můžeme dělat osobně? Jak vypadá naše jednání?

  1. V případě reaktivního jednání budu sedět doma, jako důchodce budu čekat až mi do schránky přijde balíček s rouškami a budu čekat, jestli se nakazím a onemocním nebo se nenakazím a neonemocním.
  2. Proaktivní jednání znamená, že se starám o své zdraví a něco pro něj dělám. Aktivně se připravuji na setkání s virem a až se s ním setkám, bude můj organismus na setkání připraven.

Myslím, že s virem COVID-19 se zřejmě dříve nebo později setkáme všichni. Otázkou je, jak na to náš organismus bude reagovat. Proto se trvale starám o své zdraví a dobrou fyzickou kondici:

  1. Pravidelně cvičím, chodím s trekovými holemi a jezdím na kole, abych si udržoval či zvyšoval fyzickou kondici.
  2. Stravuji se zdravě podle svého metabolického typu, jím dostatečné množství ovoce a zeleniny a jím kvalitní přírodní doplňky stravy.
  3. Doplňků stravy jím více, ale v souvislosti s COVID-19 jsou důležité kvalitní multivitamin-multiminerál, vitamin C, vitamin D a omega-3 mastné kyseliny, případně zinek.

Tako jednám proaktivně vůči svému zdraví a koronavirové pandemii.

Druhý příklad – finance, práce, finanční zabezpečení.

V souvislosti s koronavirovou pandemií se mluví o ekonomické krizi. Mnoho lidí už přišlo o práci, další o ni teprve přijdou. Samozřejmě, záleží na odvětví, ve kterém člověk pracuje, ale alespoň v některých odvětvích lidé už přišli o práci a další o ni teprve přijdou.

  1. Reaktivní jednání znamená, že reaguji na to, co přijde. To znamená, že chodím dál do práce a čekám, jestli o ni přijdu nebo nepřijdu. Pokud o práci přijdu, jdu na pracovní úřad a čekám, jestli se nějaká práce najde.
  2. Proaktivní jednání znamená, že se starám o to, abych měl i další příjem kromě své práce či živnosti, abych měl nějaký příjem i v případě, že o svůj hlavní zdroj příjmu přijdu.

Já jsem tak před lety začal podnikat se zárukou z různých důvodů, ale jeden z těch hlavních byl ten, abych měl další zdroj příjmu pro případ, že bych svou profesi nemohl dělat.

Možná si říkáte, že jako lékař najdu vždy práci, protože lékařů je málo. Já však pracuji jako gastroenterolog, provádím endoskopie a k tomu potřebuji všechny prsty na rukou. Pokud bych přišel například o jeden ze svých palců, nemohl bych provádět endoskopie a nemohl bych tedy dělat gastroenterologa, čili tu odbornost, na kterou mám vzdělání a praxi. Potřeboval jsem tedy mít jistý zdroj příjmu, který bude chodit pravidelně, kdybych o svou práci přišel.

Šance na dosažení časové a finanční svobody

Tím dalším důvodem byla možnost dosažení časové a finanční svobody a mít trvalý pasivní příjem. Jako důchodce mám nyní pasivní příjem v podobě starobního důchodu, ale tento příjem skončí se mnou. Jakmile zemřu, důchod se přestane vyplácet. Moje žena a děti ho nezdědí. To není ten pasivní příjem, který jsem chtěl mít. Podnikání se zárukou mi může přinášet trvalý pasivní příjem, který může zdědit moje manželka nebo děti.

Podnikat se zárukou jsem mohl začít i při svém zaměstnání, a to i když jsem neměl žádné podnikatelské zkušenosti. V podnikání se zárukou je totiž možné napojit se na mentorský tým – na skupinu podnikatelů, kteří mají vypracovaný systém, jak pomáhat lidem začít podnikat, finančně se zabezpečit a dosáhnout finanční a časové svobody.

Takže v současné době pracuji stále ještě jako lékař, protože chci, a současně podnikám se zárukou a mám možnost pomáhat dalším lidem začít podnikat. To je příklad proaktivního jednání.

Jednáte tedy reaktivně nebo proaktivně?

Za sebe vám doporučuji jednat proaktivně.

Dělejte něco proaktivně pro své finanční zabezpečení, pro své zdraví a pro svůj životní styl.

 

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.