Opravdu mohou všichni?

Opravdu všichni můžou? Opravdu všichni toho mohou dosáhnout? Vždyť každý jsme úplně jiný, každý má jinou startovací čáru, každý má jiné podmínky!

Na tyhle ty otázky odpovídám, že opravdu všichni můžou. Jsem přesvědčený o tom, že

  1. každý z nás může osobnostně růst
  2. každý z nás může zlepšovat svůj zdravotní stav
  3. každý z nás může zlepšovat svůj životní styl
  4. každý z nás může dosáhnout finančního zabezpečení nebo finanční svobody
  5. každý z nás může začít podnikat, pokud jenom splňuje zákonné normy.

Finanční zabezpečení a finanční svoboda.

Možná bych tady měl vysvětlit svůj pohled na pojmy finanční zabezpečení a finanční svoboda.

Robert Kiyosaki definuje finančně svobodného člověka jako člověka, který je schopen svůj ideální životní styl udržet z neaktivní části svého příjmu. To znamená, že je schopen žít, tak jak by si představoval, že bude žít, a tenhle životní styl je schopen udržet ze svého pasivního příjmu, aniž by musel aktivně pracovat.

Naopak finančně zabezpečený je takový člověk, jehož životní náklady jsou nižší než jeho neaktivní příjem.

Příklad 1:

Například si představte, že jsem starobní důchodce, který má nějaký starobní důchod a během svého aktivního života jsem našetřil asi milion korun, který mám na účtu v bance pro případ nějaké nouzové situace. Pak se můžu pokládat za finančně zabezpečeného člověka. To znamená, že nemám problémy žít svůj běžný život a cokoliv se stane, to jsem schopen vyřešit.

Na druhou stranu nejsem úplně finančně svobodný, protože nejsem schopen si koupit všechno to, co chci, nejsem schopen cestovat tam, kam chci, a nejsem schopen žít svůj ideální životní styl. Přesto se můžu pokládat za finančně zabezpečeného člověka.

Příklad 2:

Pokud jsem však zaměstnanec nebo živnostník, který měsíčně vydělává 150 000 Kč a jeho finanční náklady jsou 130 až 150 000 Kč měsíčně, pak rozhodně nejsem finančně zabezpečený, protože moje finanční náklady jsou kryté z aktivního příjmu.

Kdykoliv se se mnou něco stane, to znamená, že přijdu o práci nebo mám jakékoliv onemocnění či úraz, přijdu o ten svůj aktivní příjem. V tom případě nemám žádný příjem, ale finanční náklady jsou stále stejné každý měsíc a finančně se propadám. Tedy i když vydělávám hodně peněz, nejsem finančně zabezpečený.

Každý může finančního zabezpečení dosáhnout. Ne každý toho však dosáhne, protože ne každý je ochoten pro to něco udělat. Ne každý je ochoten vystoupit ze své zóny pohodlí a jít se něco naučit a něco dělat navíc.

Východ slunce na Pradědu

Pro ilustraci uvedu příklad. Tvrdím, že všichni lidé se mohou jít podívat na východ slunce na Praděd.  Všichni můžou, ale ne každý to udělá. Protože ne každý bude ochoten podstoupit to nepohodlí.

Já vím, že každý má jinou startovací čáru. Každý bydlí úplně jinde. Někdo bude muset vstávat ve dvě hodiny v noci na východ slunce, někdo bude muset dokonce jet den dopředu, protože by to jinak nestihl. A někdo třeba bude muset vyjet autem na Ovčárnu a nepůjde celou trasu pěšky.

Ale všichni lidé mohou. Dokonce i lidé na vozíčku mohou na ten Praděd vyjet, protože je tam asfaltová cesta až nahoru.

Každý se může podívat na ten východ slunce, ale ne každý bude ochoten to udělat. Ne každý bude ochoten vystoupit ze své zóny pohodlí, vstát brzy ráno nebo den dopředu, ne každý bude ochoten to vyšlapat. Ten pohled stojí za to, ale ne každý je ochoten to udělat.

Každý může

Stejně tak si myslím, že každý z nás může dosáhnout svého finančního zabezpečení. Ne každý třeba dosáhne finanční svobody, ale finančního zabezpečení může dosáhnout úplně každý, i když má jiné startovní podmínky.  Avšak ne každý to udělá, protože ne každý bude ochoten to úsilí postoupit.

V podnikání se zárukou máme to štěstí, že se můžeme napojit na mentorský tým, na skupinu podnikatelů, kteří jsou finančně svobodní a kteří mají vytvořený podnikatelský systém, který můžeme využívat.

Nemusíme nic vymýšlet, jenom potřebujeme udělat tu práci. Potřebujeme se něco naučit, osobnostně vyrůst a vytrvale dělat to, co je potřeba dělat.

Každému z nás to trvá jiný čas. Každý z nás má jinou startovací čáru, každý z nás tomu může věnovat jiné množství času, ale dříve nebo později každý může dojít k finanční svobodě nebo alespoň finančnímu zabezpečení.

Takže to je to, co mám na mysli, když říkám, že opravdu každý může.

Každý může dosáhnout svého finančního zabezpečení, každý může zlepšovat svůj životní styl, každý může zlepšovat svůj zdravotní stav a každý může osobnostně růst.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.