Hypertenze a analýza prvků ve vlasech.

Jak nám může pomoci analýza prvků ve vlasech při léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku)? Doporučení na základě analýzy prvků ve vlasech je velmi dobrou podpůrnou léčebnou metodou i u léčby hypertenze.

Na základě doporučení kardiologické společnosti prvním léčebným opatřením u hypertenze má být změna životního stylu. Což znamená, že pokud se zjistí vysoký krevní tlak, nemá se léčba začít medikamentózně (léky). Člověk nemá dostat nějakou kouzelnou tabletu, která hypertenzi vyléčí, protože taková tableta neexistuje.

Je třeba změnit životní styl – začít se více hýbat, omezit přísun sodíku ve formě kuchyňské soli a zhubnout, pokud člověk má nadváhu nebo obezitu. To jsou základní opatření, která je třeba učinit, než se přistoupí k farmakologické léčbě.

Analýzou prvků ve vlasech jsme schopni na základě poměrů mezi prvky zjistit biochemické tendence, kam organizmus směřuje. Na základě těchto tendencí jsme schopni doporučit změny životního stylu – úpravu způsobu stravování, relaxaci a konkrétní doplňky stravy, abychom srovnali poměry mezi prvky.

Ke krevnímu tlaku se v analýze prvků ve vlasech vztahují poměry Na/Mg a Ca/Na.

Zvýšený poměr Na/Mg (nadbytek sodíku vůči hořčíku) a snížený poměr Ca/Na (nedostatek vápníku vůči sodíku) signalizují tendenci k vysokému krevnímu tlaku. Hlavní výpovědní hodnotu má poměr mezi sodíkem a hořčíkem.

Jestliže tedy má vyšetřená osoba nadbytek sodíku vůči hořčíku, má sklon k hypertenzi a na základě tohoto výsledku můžeme dát tomuto člověku určitá doporučení.

Je třeba omezit příjem sodíku ve stravě – potřebuje méně soli a vyloučit ze stravy nadměrně slané potraviny. Slané pečivo, slané tyčinky a slané oříšky nejsou pro dotyčnou osobu tím „pravým ořechovým“. Potřebuje vyloučit z příjmu tekutin minerální vody, protože většina minerálek obsahuje velké množství sodíku.

Nadměrný příjem sodíku škodí – vyšlo o tom v poslední době znovu velké množství studií, které jednoznačně prokazují, že snížený příjem sodíku může zlepšit náš zdravotní stav, zvláště v případě, že máme hypertenzi nebo jiné onemocnění kardiovaskulárního systému.

A k omezení příjmu sodíku potřebujeme také dodávat hořčík. Analýza prvků ve vlasech nám prozradí nejen v jaké formě a v jakou dobu máme dodávat hořčík (o tom už jsem psal v jiném článku), ale na základě poměrů mezi prvky a na základě určení metabolického typu můžeme vyšetřené osobě správně doporučit, jestli potřebuje hořčík samotný nebo v kombinaci s vápníkem. To je další přínos analýzy prvků ve vlasech.

Na základě analýzy prvků ve vlasech a určení metabolického typu dostane klient také doporučení ke způsobu stravování a pokud to potřebuje, pak také kroky k redukci hmotnosti. Klinické studie totiž potvrzují, že pokud člověk sníží hmotnost o 10 – 20 kg, pak se mu také sníží krevní tlak.

Pokud tato opatření nepomohou, pak máme ještě možnost provést genetické vyšetření a zjistit, jestli dotyčná osoba je citlivá na sacharidy nebo na tuky, to znamená, jestli více přibývá po sacharidech nebo po tucích, a podle toho dostane přesná dietní doporučení včetně každodenního jídelníčku (program Bodykey by Nutrilite).

Na základě výsledků analýzy prvků ve vlasech vysvětlíme klientovi také, jak se má správně vyrovnávat se stresem – jak má správně relaxovat, která fyzická zátěž je pro něj nejvhodnější. Potřebujeme ho naučit, že má pravidelně relaxovat a že se má pravidelně hýbat.

Takže ho naučíme, jak trvale změnit životní styl. Vyrovnáme poměry mezi prvky v buňkách a můžeme tak přispět ke snížení krevního tlaku. U mnoha vyšetřených osob to vede k tomu, že postupně, po čase můžeme vysadit léky na hypertenzi.

Doporučení na základě analýzy prvků ve vlasech nezní v tom smyslu, že byste měli hned vysadit všechny léky, které dosud užíváte. Léky berte dál a získaná doporučení přidejte k dosavadní léčbě jako podpůrnou léčbu.

Pokud se budete řídit doporučeními na základě analýzy prvků ve vlasech, potom ty léky budete moci po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem postupně vysazovat. Možná budete patřit mezi cca 50% osob, které dodržováním zásad a doporučení na základě výsledků analýzy prvků ve vlasech mohly po 1-2 letech vysadit všechny léky na léčbu hypertenze.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.