Pečujte o svůj mozek.

Mozek je náš nejdůležitější orgán, kterým se nejvíce lišíme od zvířat. Náš mozek se podílí na všem, co děláme, kým jsme, ale i na tom, jak myslíme, vnímáme, jednáme a jak dobře vycházíme s ostatními lidmi. Mozek je orgán, jemuž vděčíme za svou inteligenci, povahu, osobnost a za každé rozhodnutí, které učiníme.

Na počátku úspěchu v jakékoliv oblasti stojí právě zdravý mozek. Když funguje správně náš mozek, fungujeme správně i my. Ale když má náš mozek problém, výrazně se zvýší pravděpodobnost, že budeme mít v životě problém i my.

Zdravý mozek nás činí šťastnějšími, bohatšími a úspěšnějšími ve všem, co děláme (protože se lépe rozhodujeme). Mozek je náš nejsilnější nástroj. Proto o něj musíme pečovat.

Posílení rezervy našeho mozku je cesta ke zdraví, delšímu a plnohodnotnějšímu životu a také nezbytný předpoklad dlouhodobého úspěchu.

Podle amerického psychiatra Daniela G. Amena je potřeba pečovat o mozek ve čtyřech oblastech – okruzích:

 1. Biologický okruh (tělo – jak funguje fyzické tělo)
 2. Psychologický okruh (mysl – vývojové problémy a způsob myšlení)
 3. Sociální okruh (vztahy – sociální podpora a současná životní situace)
 4. Spirituální okruh (duch – smysl života a vyšší účel).

Cílem doporučení a všech opatření je vyladit všechny okruhy.

1. Biologický okruh.

2. Psychologický okruh.

 • Myšlenky mají velkou moc! Naše myšlenky a způsob myšlení vytvářejí způsob fungování našeho mozku. Naše vzpomínky a myšlenky jsou fyzicky zapsány v našem mozku.
 • Většina lidí si vůbec neuvědomuje, jaké na sobě páchá škody, když si vkládá negativní představy.
 • Dokážete-li myslet pozitivně, budete se cítit lépe.  (prof. Martin Seligman – Naučený optimismus).
 • Neustále se učte něco nového, řešte sudoku nebo luštěte křížovky.

3. Sociální okruh.

Důležité jsou láskyplné vztahy v rodině a přebývání v komunitě pozitivních lidí.

 • Americká psycholožka Susan Piker prokázala, že mezi prvky, které jsou důležité pro to, abychom byli zdraví a dlouhověcí, abychom se dožívali 100 let a více, patří hlavně dobré a pevné blízké vztahy a mít pocit, že patříte k nějaké komunitě, že patříte k nějaké společnosti.  To je důležité: pocit pevných blízkých vztahů a pocit sounáležitosti s nějakou společností nám dává osobní kontakt. Ne kontakt na dálku přes sociální media, ale důležitá je ta možnost podívat se lidem do očí, možnost se jich dotknout, obejmout je. Vědět, že je na druhé lidi spolehnutí, že se na ně můžete obrátit, když něco potřebujete.
 • Zdravý dotyk je zásadní pro pocit lidství. Fyzický kontakt v nás vyvolává určité hormonální reakce, které jsou důležité pro rozkládání stresových hormonů. Na druhou stranu v nás vyvolává fyzický kontakt i hormony, které vyvolávají dobré pocity.
 • Už jste se zamýšleli nad tím, kdo ovlivňuje váš život?  Záleží na tom, s kým trávíte čas. Nakažlivé jsou zdravé i nezdravé návyky.  Daniel G. Amen ve své knize popisuje, jak je nesmírně důležité, s kým se pravidelně stýkáme. Tvrdí, že 5-10 osob, se kterými se nejčastěji stýkáme, má obrovský vliv na náš život. Tito lidé ovlivňují naše názory a ovlivňují také naši psychiku a naši náladu.  Pokud se stýkáme s negativními lidmi a pokud nás ovlivňují negativní lidé, máme velké sklony k depresivním stavům, sami budeme mít negativní myšlení a bude to mít špatné důsledky na náš zdravotní stav. Daniel G. Amen nás nabádá k tomu, abychom si cíleně vybírali lidi, se kterými se budeme pravidelně stýkat. Je potřeba si vybrat osoby, které jsou pozitivní, které nás podporují, které chtějí to dobré a chtějí, abychom se v životě někam posunuli. Tyto osoby by už měly samy v životě něčeho dosáhnout a měli by mít pozitivní postoj k životu.

4. Spirituální okruh.

 • Smysl života a vztah k předchozím a budoucím generacím nám umožňuje překročit vlastní stín. Utvrzuje nás v tom, že na našem životě záleží. Lidé, jejichž život má smysl, jsou zdravější a žijí déle .
 • Mark Twain: „V životě člověka jsou dva důležité okamžiky, dvě důležitá data. První je den, kdy se člověk narodil. Druhé je den, kdy přišel na to, proč se narodil.“ A to je ten smysl života. Je potřeba si ho najít. Je potřeba se zamyslet, jaký má náš život smysl a co nás v životě naplňuje.
 • Někteří autoři doporučují různé zajímavé testy, abychom zjistili svůj smysl života. Příkladem může být Pětiletý test: Kdybyste věděli, že do konce života vám zbývá 5 let, co byste dělali, jak byste žili svůj život? Pracovali byste tam, kde pracujete teď? Byly by vztahy s rodinou a dalšími lidmi stejné jako nyní nebo byste se snažili je zlepšit? Co byste dělali, kdybyste věděli, že do konce života vám zbývá jen 5 let?  To je otázka vašeho smyslu života.
 • Zamyslete se, jaký má váš život smysl a jestli jednáte v souladu se svým životním smyslem. Pokud chcete nějakou změnu v životě, vy ji musíte udělat, nikdo jiný ji za vás neudělá. Možná se budete muset s někým poradit, ale vy musíte udělat tu změnu, abyste mohli žít v souladu se svým smyslem života.

Shrnutí.

 • Je třeba pečovat o svůj mozek, a to ve čtyřech oblastech.
 • Biologický okruh (pečovat o své fyzické tělo – strava, přírodní doplňky stravy Nutrilite, dosažení a udržení optimální hmotnosti – Bodykey by Nutrilite, pohyb, relaxace).
 • Psychologický okruh (způsob myšlení – důležitost pozitivního postoje)
 • Sociální okruh (vztahy – důležitost rodiny a pozitivní komunity)
 • Spirituální okruh (najít smysl života a žít v souladu se smyslem života)
 • Cílem všech opatření je vyladit všechny okruhy, nestačí se zaměřit jen na jeden.
 • Pokud se budeme starat o svůj mozek, můžeme změnit jak svůj mozek, tak svůj život.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.