Jak dlouho ještě chcete pobýt na tomto světě?

V jednání s lidmi se snažím být otevřený, upřímný a nic neskrývat. A platí to i v gastroenterologické ordinaci, ve které pracuji. Občas lidem kladu záludnou otázku:

„Jak dlouho plánujete ještě být na tomto světě?“

Někdy je odpovědí jen nechápající obličej pacienta. A tak se zeptám ještě otevřeněji:

„Jak dlouho chcete ještě žít?“

Odpověď je většinou v tomto smyslu: „Dlouho.“ nebo „Já nevím, určitě ještě dlouho.“

Na to mnohdy musím odpovědět: „Pokud nepřestanete pít alkohol, pak se 50 let nedožijete.“ nebo „Pokud nepřestanete pít alkohol, nebudete žít déle než 5 let.“

Většinou to těmi lidmi otřese, alespoň na nějakou dobu. Některým to pomůže, zamyslí se nad sebou, přestanou pít alkohol a zachrání si život.

Otázka pro vás

A teď se ptám vás: „Jak dlouho ještě chcete pobýt na tomto světě? Jak dlouho plánujete žít? A co pro to děláte?“

Pro to, abychom žili na tomto světě dlouho, zdravě a šťastně, musíme něco dělat. Musíme investovat do sebe, musíme se starat o své zdraví, musíme se starat o své tělo, musíme se starat o svůj mozek, aby fungoval správně. To vše je naše zodpovědnost a naše starost.

Jestliže chcete žít ještě dlouho a zdravě, chcete mít dobrý životní styl, potřebujete pro to něco dělat a potřebujete se o sebe starat. Tak jako se staráte o svůj nový automobil a jezdíte s ním na preventivní prohlídky a děláte pravidelnou údržbu, stejně tak se musíme starat o své tělo a dělat nějakou tu údržbu.

Co potřebujeme dělat?

Doktor Daniel G. Amen ve své knize Změňte mozek, změňte život dává určitý návod, který ještě obohacuje a rozšiřuje to, co obvykle učím své pacienty a své klienty na konzultacích k analýze prvků ve vlasech. Jeho návod je komplexnější s ohledem na doporučení pro zdravý mozek.

Ta doporučení jsou ve čtyřech okruzích:

  1. biologický,
  2. psychologický,
  3. sociální,
  4. spirituální – duchovní.

1. Biologický okruh.

Biologický okruh: potřebujeme se správně stravovat, potřebujeme brát nějaké doplňky stravy a potřebujeme se hýbat, potřebujeme cvičit.

Pohyb je nesmírně důležitý pro zdraví našeho těla a existují studie, které prokazují že pohyb je důležitý i pro rozvoj a zdraví mozku.

Správně se stravovat nejlépe znamená stravovat se podle svého metabolického typu, který můžeme zjistit provedením analýzy prvků ve vlasech.

Pokud máte nadváhu je třeba snížit svou hmotnost na optimální hodnoty. Daniel Amen ve své knize uvádí studie, které prokazují, že nadváha a obezita zmenšují mozek, což znamená, že se nám zmenšuje kapacita myšlení a rychleji stárneme.

Ideálním nástrojem pro snížení hmotnosti a následné udržení optimální hmotnosti je Bodykey by Nutrilite. Je to program, který nám dává jídelníček na každý den na základě genetického vyšetření.

Potřebujeme brát doplňky stravy. Buď na základě nějakého obecného doporučení – přírodní multivitamin a k němu nějaké další doplňky stravy, nebo na základě biochemického vyšetření – analýzy prvků ve vlasech.

Potřebujeme také pít dostatečné množství tekutin, přibližně 250 ml na 10 kg naší hmotnosti.

2. Psychologický okruh

V oblasti psychologické jsou rady většinou hodně individuální. Je potřeba naučit se správně relaxovat, správně se vyrovnávat se stresem.

Relaxace by měla mít dvě formy:

  1. aktivní – fyzickou, kdy potřebujeme stresové hormony vyběhat nebo vymlátit,
  2. klidovou, například formou léčebné představivosti.

3. Sociální okruh

Sociální oblast se týká vztahů. Je třeba snažit se mít dobré vztahy se svou rodinou, se svými přáteli.

Daniel Amen ve své knize důrazně doporučuje, abychom se vyhýbali negativnímu prostředí a negativním lidem. Dále abychom s negativními lidmi neudržovali žádné vztahy a abychom s nimi nepobývali dlouho.

Do sociální oblasti patří i finanční zabezpečení. Potřebujeme se postarat, abychom nemuseli myslet na to, jestli si můžeme dovolit koupit nějaký doplněk stravy, kvalitní jídlo nebo jestli můžeme jít cvičit do tělocvičny. Na to vše potřebujeme mít peníze. Určitě existuje více možností.

Já se snažím lidem ukázat, jak mohou mít další příjem nebo jak se mohou finančně zabezpečit tím, že změní způsob nakupování a útraty své domácnosti přemění na investice do svého podnikání. Mohou tak ve svém podnikání se zárukou dosáhnout příjmů, které je mohou navždy finančně zabezpečit.

4. Spirituální okruh

Ve spirituální oblasti se snaží doktor Amen probrat s lidmi otázku smyslu života. Může to být starost o rodinu, pomoc dalším lidem nebo něco jiného. Je třeba najít si svůj důvod, proč žiji, najít si své poslání, důvod toho, proč tady jsem.

Život člověka není jen o tom, abychom přežili a zachovali svůj rod. Potřebujeme také po sobě něco zanechat, potřebujeme náš život prožít smysluplně a potřebujeme mít radost ze života.

Závěrem

  1. Napsal jsem určité možnosti, jak se starat o sebe, jak naplnit svůj život, jak být zdravý, jak mít dobrý životní styl, a určitě existují i další možnosti.
  2. Z mého pohledu a z mých zkušeností jsou tato doporučení pro mě ta nejlepší, mám je vyzkoušené nejen na sobě, a proto je doporučuji i dalším lidem.
  3. V našem životě bychom se měli radovat, prožít ho smysluplně a něco po sobě zanechat.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.