Hypertenze.

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je civilizační choroba, kterou má stále více lidí.

Arteriální hypertenze čili zvýšený krevní tlak v tepnách je definována jako onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak v cévním řečišti.

Následkem vysokého krevního tlaku dochází k poškození cév a následným nemocem, které mohou postihnout celý organismus (ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, mozková mrtvice, hluboká žilní trombóza, plicní embolie).

Arteriální hypertenzi lze považovat za jedno z civilizačních onemocnění, při kterém hraje důležitou úlohu stres z pracovního zatížení i další stresové situace.

Vysoký krevní tlak můžeme rozdělit na dvě skupiny:

 1. Primární hypertenze, která se také označuje jako hypertenze esenciální. V tomto případě příčinu vysokého tlaku obvykle nelze zjistit – má multifaktoriální podstatu, která může nebo nemusí být ovlivnitelná.
 2. Sekundární hypertenze, která se označuje také jako symptomatická, je vysoký krevní tlak, který má jinou (známou) příčinu – například onemocnění ledvin, jiné onemocnění tepen, onemocnění některých žláz s vnitřní sekrecí.

Primární (esenciální) hypertenze

V tomto článku se nebudeme zabývat příčinami sekundární hypertenze, ale zaměříme se na hypertenzi primární, protože postihuje 90–95 % hypertoniků.

U primární (esenciální) hypertenze příčinu vysokého tlaku obvykle nezjistíme – má multifaktoriální podstatu a rizikové faktory, které jsou buď ovlivnitelné nebo neovlivnitelné.

Rizikové faktory hypertenze:

 1. Rizikové faktory neovlivnitelné:  věk (častější u starších lidí); pohlaví (častější u žen v období kolem klimakteria a starších); genetickou predispozici (děti hypertoniků mají vyšší pravděpodobnost).
 2. Rizikové faktory ovlivnitelné: obezita a s ní spojená nebo izolovaná hyperinzulinémie; nadměrný přívod kuchyňské soli (NaCl); nedostatek hořčíku (Mg2+), draslíku (K+) a vápníku (Ca2+); alkohol ve vyšších dávkách (v malých dávkách působí naopak vazodilatačně); kouření; znečistění zevního prostředí; stres.

Stres a hypertenze

 1. Stres v nás vyvolává hormonální reakci, které se říká „bojuj nebo uteč“.
 2. Tato hormonální reakce nás připravuje k akci – dochází ke zvýšení krevního tlaku, aby došlo ke zlepšení prokrvení svalů a zvýšenému svalovému napětí.
 3. Takže stres vyvolává zvýšený krevní tlak. Pokud se stresu vystavujeme pravidelně, pak vysoký krevní tlak zůstává trvale, chronicky.

Přínos analýzy prvků ve vlasech pro léčbu hypertenze

V dnešní době máme k dispozici spoustu účinných léků pro léčbu hypertenze. V tomto článku chci ukázat na přínos analýzy prvků ve vlasech k léčbě vysokého krevního tlaku.

Analýzou prvků ve vlasech stanovujeme koncentrace jednotlivých prvků. Pro hodnocení jsou však důležité poměry mezi jednotlivými prvky. Každý poměr má vztah k nějaké žláze s vnitřní sekrecí nebo k nějakému systému a ukazuje nám, kam organismus směřuje.

Ke krevnímu tlaku mají vztah dva poměry: mezi sodíkem a hořčíkem a mezi vápníkem a sodíkem. Pokud je vysoký poměr mezi sodíkem a hořčíkem a nízký poměr mezi vápníkem a sodíkem, pak má vyšetřená osoba sklon k vysokému krevnímu tlaku, přičemž ten důležitější je poměr mezi sodíkem a hořčíkem.

Jestliže tedy máme vysoký poměr sodíku k hořčíku a tím tendenci k vysokému krevnímu tlaku, můžeme tento poměr ovlivnit tak, že snížíme příjem sodíku a budeme dodávat hořčík:

 1. V prvním případě to znamená, že snížíme příjem kuchyňské soli a budeme se vyhýbat nadměrně slaným potravinám – slané pečivo, slané oříšky či minerální vody nejsou pro člověka s hypertenzí to nejlepší.
 2. Hořčík potřebujeme doplňovat ve správné formě, ve správnou dobu a ve správné dávce. Dále někteří lidé potřebují hořčík samostatně a někteří lidé potřebují hořčík současně s vápníkem.

Jakou suplementaci potřebuje konkrétní osoba s vysokým krevním tlakem, zjistíme analýzou prvků ve vlasech:

 1. Ve výsledcích zjistíme, jaký má vyšetřená osoba metabolický typ – rychlý, pomalý, smíšený – a podle toho určíme, jestli má brát samostatný hořčík nebo kombinaci hořčíku s vápníkem.
 2. Denní dávka hořčíku pro dospělého člověka je 350-400 mg, v krizových situacích i vyšší.
 3. Hořčík se nevstřebává ve formě anorganických solí, potřebujeme ho brát ve formě organických solí.
 4. Hořčík a vápník se vstřebávají brzy ráno a dopoledne, proto ho potřebujeme podávat buď večer před spaním (po 21.hodině), nebo ráno do 8.hodiny.

Na základě analýzy prvků ve vlasech také doporučíme podle metabolického typu správný způsob stravování a jak se správně vyrovnávat se stresem.

Relaxace

Stresové hormony můžeme rozkládat během relaxace, která má dvě formy – fyzickou a klidovou.

 1. Fyzická (aktivní) relaxace znamená, že si najdete nějakou sportovní aktivitu spíše vytrvalostního typu a budete ji pravidelně vykonávat dvakrát až třikrát týdně po dobu jedné hodiny.
 2. Klidová (pasivní) relaxace znamená využívat alfa-hladinu, autogenní trénink, meditaci či další techniky. Já doporučuji svým klientům léčebnou představivost.

Shrnutí:

 1. Hypertenze čili vysoký krevní tlak je onemocnění, které řadíme mezi civilizační choroby.
 2. Ve většině případů je hlavní příčinou civilizační stres, ať už je to pracovní stres nebo jiný.
 3. Vysoký krevní tlak můžeme velmi dobře ovlivnit na základě výsledků analýzy prvků ve vlasech správnou relaxací, způsobem stravování a cílenou suplementací hořčíku nebo kombinací hořčíku a vápníku.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře
 1. Pingback: Bude to fungovat?

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.