Kde se vzala latentní tetanie?

Latentní tetanie je onemocnění z nedostatku hořčíku v buňkách a byla tady vždy. Jenom v poslední době se objevuje stále častěji.

Když jsem před 35 lety nastoupil jako sekundární lékař na interní oddělení v Krnově, potkával jsem se s latentní tetanií zřídka. Během roku jsem vyšetřil 1-2 pacienty s latentní tetanií. V současné době je a bude toto onemocnění stále častější.

Proč se objevuje latentní tetanie stále častěji?

Lidé mají stále méně hořčíku v buňkách, protože přijímají stále méně hořčíku.

  1. Hořčík se stále v menším množství vyskytuje v našich potravinách. Jednak díky tomu, že díky intenzivnímu zemědělství je půda stále více vyčerpávána a málokteré hnojivo obsahuje hořčík. Jednak díky kyselému prostředí se hořčík stále více vyplavuje z půdy. Hořčík se tak nemůže dostat do rostlin a do našich potravin a mi tedy máme menší příjem hořčíku z potravin.
  2. Lidé se stále více dostávají do stresových situací a nevěnují pozornost relaxačním metodám a hůře se vyrovnávají se stresem. Ve stresových situacích dochází také ke zvýšené spotřebě hořčíku.
  3. Někteří lidé mají zase naopak větší fyzickou zátěž při sportovních aktivitách. A ve vrcholovém a výkonnostním sportu je tato aktivita spojena i s větším stresem.  To zase vede ke zvýšené spotřebě hořčíku.

Dochází k tím projevům onemocnění z nedostatku hořčíku – latentní tetanie.

Co s tím můžeme dělat?

Latentní tetanie je léčitelné onemocnění a známe i kauzální (příčinnou) léčbu. To znamená, že můžeme odstranit příčinu onemocnění a tou je nedostatek hořčíku v buňkách. Tím, že hořčík budeme do organizmu dodávat.

Důležité je dodávat hořčík ve správné formě, ve správných dávkách a ve správnou denní dobu. Někteří lidé potřebují brát hořčík současně s vápníkem. Záleží na metabolickém typu.

Analýzou prvků ve vlasech zjistíme jednak metabolický typ (rychlý, smíšený nebo pomalý), jednak zjistíme, jak se máme správně stravovat, jak se máme vyrovnávat se stresem a jaké máme brát doplňky stravy.  Na základě určení metabolického typu zjistíme, jestli máme brát samotný hořčík nebo kombinaci vápníku s hořčíkem.

U latentní tetanie je důležitá komplexnost léčby. Nemůžeme se spolehnout jen na doplňování hořčíku.

Kde se tedy vzala latentní tetanie?

Latentní tetanie je tady s námi pořád, byla tady vždy a v poslední době se projevuje stále častěji. Je určité riziko, že se bude vyskytovat stále častěji u většího počtu osob.

Jak bude ubývat hořčíku v půdě a potravinách, stále větší část populace bude nucena brát hořčík ve formě doplňků stravy.

Léčba latentní tetanie by měla být komplexní – viz samostatný článek Léčba latentní tetanie.

orlik@orlikovi.cz
MUDr. Jaroslav Orlík je internista a gastroenterolog, který se více než 20 let zabývá analýzou prvků ve vlasech a více než 25 let podniká se zárukou. Pomáhá lidem správně se stravovat, vyrovnávat se se stresem a cíleně brát správné doplňky stravy na základě analýzy prvků ve vlasech. Pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav, životní styl a finanční zabezpečení, aby se cítili lépe a měli více radosti ze života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.